Mestna občina Ljubljana išče direktorja za javni zavod Ljubljanski grad, ki bo ustanovo na vrhu grajskega griča vodil naslednjih pet let. Kandidati za to delovno mesto morajo imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterij ali drugo stopnjo družboslovne, humanistične, ekonomske, pravne ali upravne smeri, poznati morajo področje dela zavoda Ljubljanski grad, imeti morajo sposobnosti organiziranja in vodenja dela ter izkazati najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidati morajo k prijavi priložiti tudi svoj program poslovnega in programskega razvoja Ljubljanskega gradu za to petletno obdobje. Občina prijave za direktorsko mesto sprejema do 3. junija.

Javni zavod Ljubljanski grad od ustanovitve aprila 2011 vodi Mateja Avbelj Valentan, ki je zavod sprva vodila kot vršilka dolžnosti, nato pa je bila poleti istega leta kot najboljša kandidatka za direktorico izbrana na javnem razpisu. Ko je bila imenovana za vršilko dolžnosti direktorice, so ji takratni ljubljanski svetniki iz vrst SDS očitali pomanjkanje vodstvenih izkušenj na področju kulture ali turizma. Ob tem so navajali, da je bila Avbelj-Valentanova za vršilko dolžnosti izbrana, ker je bila v Mercatorju sodelavka Zorana Jankovića. Pri Avbelj-Valentanovi smo želeli preveriti, ali se namerava ponovno prijaviti na razpis za direktorski položaj, vendar odgovora včeraj nismo prejeli.

Zavod Ljubljanski grad od svoje ustanovitve posluje pozitivno, vendar presežek prihodkov nad odhodki skozi leta niha. Lansko leto je bil presežek najnižji v petih letih delovanja, in sicer slabih 6500 evrov. Medtem pa skupni prihodki zavoda vsako leto rastejo in so lani znašali že 3,6 milijona evrov. Ljubljanski grad pa je lani zabeležil pomemben rekord, in sicer ga je obiskalo kar 1.190.441 obiskovalcev, kar je največ doslej. Lani je rekord postavila tudi tirna vzpenjača, ki je prepeljala skoraj 350.000 potnikov. To je največ v devetih letih, odkar vzpenjača na grad obratuje.