Jezik je resda živ organizem, ki se nenehno spreminja. Nove besede, ki jih včasih nismo poznali, prevzemamo. Pri tem jih podomačimo v pisavi in izgovoru. Tako se jezik bogati in povečuje svojo izrazno moč. S tem seveda ni nič narobe. Hkrati pa se postavlja vprašanje, zakaj je treba pišmeuhovsko »bogatiti« slovenščino z uličnim slengovskim izrazom tujega izvora, ki je jezik določenega subkulturnega okolja, čeprav imamo neoporečne domače izraze. Kako se »skejterska scena« med seboj sporazumeva, je pač njihova stvar, zagotovo pa tuji besedni spački ne sodijo v ugledno slovensko javno občilo. Novi SSKJ izraz skejt označi s kvalifikatorjem pogovorno, hkrati pa dodaja neoporečen domači izraz, ki ga priznava področna športna terminologija, to je rolka. Kvalifikator pogovorno najbrž zadošča, da takšnih izrazov ne širimo v uglednih slovenskih občilih.

Angleški izraz skate (izg. skejt) v slovenskem jeziku pomeni športni pripomoček, ki mu pravimo drsalka. Angleški skater je slovenski drsalec, skating/skejting pa (umetnostno) drsanje. Da bi lahko počeli nekaj podobnega, kot je drsanje, tudi takrat, ko ni mraza in ledu, so na obuvala namestili dva para kolesc (en par spredaj, drugi par zadaj) in napravo imenovali roller skates. Ker bi bil dobesedni slovenski prevod »drsalke s kolesci« nekoliko nenavaden, smo angleški izraz domiselno prevedli v kotalke. Zato poznamo tudi hokej na kotalkah. Pozneje si je nekdo za zabavo izmislil podolgovato deščico s koleščki, na kateri se z eno nogo stoji, z drugo pa poganja. Uvožen je bil tuj izraz skate board, v ohlapnem pogovornem jeziku pa se je začel prijemati le prvi del dvobesednega angleškega izraza: skate/skejt. V slovenščini že najmanj dve desetletji temu pravimo rolka (in od tod urbano rolkanje, akrobatsko rolkanje in podobno). Parni športni pripomoček so tekaške rolke. Izraz rolka je tudi zapisan v prejšnjem slovarju slovenskega knjižnega jezika, v novejši izdaji pa je pogovorni skejt pojasnjen kot rolka. Zakaj torej ugledna slovenska javna občila širijo pogovorni slengovski izraz, če imamo zanj domač izraz?

Praviloma po pravopisu tuje izraze prevzamemo v slovenščino le takrat, kadar nimamo domače ustreznice ali je dlje časa nismo našli. Skate boardu (skejtu) po domače rečemo rolka, zato odpade prevzemanje tujega izraza in z njim posiljevanje slovenščine. In natančno to (posiljevanje slovenščine namreč) je »skejt park«, zapisan z velikimi črkami v naslovu prispevka uglednega slovenskega glasila, da o »skejterskem« besednjaku v novinarjevem poročilu niti ne govorimo. Komu bi padla krona z glave, če bi pisal o prenovljenem rolkarskem parku v območju tovarne Rog? Znotraj roške enklave pa je tako in tako pomembnejše druženje od jezika.

Najbrž je zgornje nerganje sizifovo delo in mala kapljica v morje. To spoznanje se čedalje bolj utrjuje zlasti po napovedih, da bo novi zakon o univerzi uveljavil angleščino kot visokošolski učni jezik. Takrat bo na univerzi »skejtanja« še in še. Toda če si tiho, se zdi, da se strinjaš z vsemi neumnostmi.

Silvo Kristan, Podkoren