Predstava Metamorfoze 3: Retorika je del večletnega modularnega projekta, v katerem poskušata omenjena avtorja v navezavi z različnimi umetniki in teoretiki na podlagi Ovidovih Metamorfoz reflektirati nekatera temeljna vprašanja sodobnega človeka. Slovensko občinstvo si jo bo lahko ponovno ogledalo jeseni v Kinu Šiška. kul