V PGD Gabrovka so aktivni prav na vseh področjih. Izjemno je njihovo delo z mladimi, pohvalijo se tudi z zanesljivim voznim parkom in usposobljenostjo gasilske enote. V društvu so zelo aktivne tudi gasilke in veterani, ne pozabljajo niti na bogato zgodovino in ravno v letošnjem letu načrtujejo otvoritev gasilskega muzeja v obnovljenem gasilskem domu iz leta 1925. Vsako leto v juniju organizirajo gasilsko veselico, skozi vse leto pa seveda skrbijo za varnost pred požari in drugimi nesrečami. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1920 kot PGD Sveti Križ pri Litiji, kakor se je imenovala Gabrovka do leta 1952. Priredili so tudi prvo veselico. Na njej so zbirali denar za odplačilo brizgalne, ki jo je društvo kupilo ob ustanovitvi. S konjsko vprego so jo pripeljali iz ljubljanske Šiške, brezplačno pa so dobili tudi deset čelad in sto sedemdeset metrov cevi. V začetnih letih so pridno delali in se tudi veliko družili, saj so z veselicami in zabavnimi večeri zbirali denarna sredstva za zagon društva.

Malo intervencij, a veliko prisotnosti na terenu

PGD Gabrovka je gasilsko društvo II. kategorije s 190 člani. Pokriva 32 kvadratnih kilometrov hribovitega območja, ki je večinoma poraščeno z gozdom. A med gozdovi in griči se najde prostor tudi za enaindvajset naselij in okrog 1300 prebivalcev. Vasi ležijo na zelo razgibanem terenu, poveljnik društva Dušan Pavli pa razloži, da je poselitev izrazito raznolika: »Na področju PGD Gabrovka najdemo blokovsko naselje, gručaste in razpršene vasi, naselja v dolinah in kmetije na več kot 700 metrih nadmorske višine. Vasi v višje ležečih predelih so predvsem v zimskem času težje dostopne, poleti pa je ob sušnem obdobju tam pogosto tudi težava z zagotavljanjem pitne vode. V Gabrovki imamo tudi osnovno šolo in vrtec, trgovino, kmetijsko zadrugo, industrijsko cono, bencinski servis, več cerkva, tri muzejske zbirke, štiri gostinske lokale, več velikih kmetij, podjetja in obrtnike. Na tako raznolik tip možnih intervencij smo dobro pripravljeni, saj imamo sodoben vozni park z gasilskim vozilom za prevoz moštva, gasilskim priklopnikom, vozilom za gašenje gozdnih požarov in avtocisterno z opremo za gašenje ter 7000 litri vode,« razlagajo v društvu. Intervencije so na srečo bolj redke (na leto jih običajno opravijo približno šest), povprečno pa v letu opravijo tudi šestdeset prevozov pitne vode.

Nekoč prvošolčki, danes nosilci funkcij

Gasilci PGD Gabrovka pravijo, da je ne glede na to, ali gasijo ogenj ali razvažajo vodo, vsaka izkazana pomoč bližnjemu največja nagrada za prostovoljnega gasilca. Plačilo za vložena trud in čas je hvaležnost sokrajanov, ki priznavajo njihovo delo in se dobro zavedajo pomena dobro usposobljenega gasilskega društva v kraju. Vlaganje v znanje, nadgrajevanje opreme in delo z mladimi so aktivnosti, katerih pomen se običajno ne pokaže neposredno. Zato so najbolj zadovoljni, ko po določenem času opazijo, da so bili njihovi napori in premišljeno delo usmerjeni v pravo smer. Tako se jim je že začela vračati njihova zlata naložba – naložba v mladino. Zavedajo se, da brez podmladka ni obstoja in prihodnosti društva. Že leta 1989 so ustanovili društvo Mladi gasilec, kjer je učiteljica in gasilska mentorica Breda Hribar učence iz OŠ Gabrovka seznanjala z osnovami varstva pred požarom in delom gasilcev. Njena vloga pri vključevanju mladih v svet gasilstva je še danes neprecenljiva, saj številnim mladim gasilcem iz Gabrovke še vedno predstavlja prvi stik z gasilskim izobraževanjem. Njen pristop je mladim blizu in številni prvošolci pozneje odraščajo z gasilstvom. Njihove ekipe navdušujejo na tekmovanjih in društvu obetajo svetlo prihodnost. Dušan Pavli je ponosen, da gasilci, ki so bili pred desetletji najmlajši člani društva, danes prevzemajo pomembne vloge: »Različne naloge v društvu je že začela prevzemati mlajša generacija. To so fantje in dekleta, ki so pred desetletjem in več osvajali gasilčkova priznanja v prvem razredu osnovne šole, danes pa prevzemajo najbolj odgovorne naloge v društvu.«

Za prijetnejše bivanje v Gabrovki

Delo gasilcev je skrb za varnost krajanov in dobro počutje v domačem kraju. Operativna pripravljenost in preventiva sta na prvem mestu, a z raznolikimi aktivnostmi in sproščenim vzdušjem predvsem pokažejo, da je v Gabrovki prijetno živeti. PGD Gabrovka je vključena v krajevni vsakdan, za možnosti za razvoj pa se morajo zahvaliti tudi finančni podpori krajanom krajevne skupnosti Gabrovka, lokalnim podjetnikom in tudi Gasilski zvezi Litija. Mladim ponuja gasilsko društvo zanimivo dogajanje v domačem kraju in jih spodbuja, da tudi oni svojo energijo usmerijo v krepitev medsebojnih odnosov in razvoj domačega kraja. Gasilci PGD Gabrovka se trudijo, da bi s prostovoljnim delom v korist lokalne skupnosti presegli sodobno usmerjenost v posameznika in pokazali, da so gasilske vrednote – pomoč bližnjemu, dobrodelnost in nesebičnost – še kako pomembne.