Finančna uprava RS je v sredo neuspešno dražila zarubljeno umetniško delo, ki bi ga po oceni izvedenca morda lahko naslikal razvpiti in tudi na trgu izjemno priljubljeni španski slikar Salvador Dalí. Ob delu, ki ga je sodni izvedenec za umetnine ocenil na 41.000 evrov in se imenuje Mitološka kompozicija, se poznavalcem porajajo resni dvomi o njegovi pristnosti. Furs je sliko v postopku davčne izvršbe zarubil Leonu Pogelšku, ljubljanskemu galeristu, ki ni poravnal svoje davčne obveznosti; sliko pa so iz njegove zbirke izbrali samostojno.

Furs zaupa izvedencu

O določitvi cene morebitnemu »Dalíju« na Finančni upravi Republike Slovenije pravijo takole: »Glede na to, da v Furs nismo strokovnjaki s področja umetnosti, ne znamo in ne moremo sami ovrednotiti umetniškega dela in postaviti izklicne cene. Zato smo se v konkretnem primeru obrnili na sodnega cenilca, ki je oblikoval cenitev in postavil ceno 41.000 evrov.«

Celotno cenitev slike z imenom in priimkom sodnega cenilca, Janeza Mesesnela, ter vsemi njegovimi argumenti so nato javno objavili na svoji spletni strani.

Stojan Glavač iz Fursa je včeraj pojasnil, da Furs ne nosi odgovornosti za podatke o avtorstvu slike: »Zapriseženi cenilec se s certifikatom ali pisno oceno vrednosti javno izpostavi in za tem stoji. Tako so bili javnost in potencialni kupci seznanjeni z vsemi informacijami. Zarubljeno blago prodajamo po načelu videno-kupljeno, kar pomeni, da ima vsak potencialni kupec možnost pogledati in preveriti blago. Če nekdo dvomi o pristnosti blaga, mu nihče ne preprečuje, da bi dodatno ugotavljal dejstva, a seveda na svoje stroške. Zato smo potencialnim kupcem dali na voljo več kot mesec dni od razpisa do izvedbe javne dražbe in objavili uradno cenitev s podrobnejšimi podatki o sami sliki.«

V pristnost dvomi tudi cenilec

Janez Mesesnel v cenitev v resnici ni zapisal, da je delo Dalíjevo, dopustil pa je to možnost z besedami »slika vsebuje precej značilnosti Dalijevega (poznega) slikarstva«. Mesesnel, ki ga je najel in plačal lastnik zarubljene slike, nam je v telefonskem pogovoru povedal, da se s Pogelškom dobro poznata in da občasno obišče njegovo galerijo. Dejal je tudi, da sam sicer ne verjame, da je slika pristno Dalíjevo delo in da si zato ni upal tvegati in določiti cene, kakršno imajo preverjena, avtentificirana dela španskega surrealista. »Osebno ne verjamem, da je original, ne morem pa dokazati, da je kopija.« Preverjanje pristnosti je sicer zelo drag postopek, za katerega bi se lahko odločil lastnik slike.

Zanimivo je med drugim naključje, da je sodni cenilec tržno vrednost slike ocenil na 41.000 evrov, kar je zelo podobno višini dolga Pogelška do države, ki po njegovih besedah znaša 37.000 evrov z obrestmi. Mesesnela smo zato vprašali, kako natanko je prišel do tega zneska: »Ne bi razlagal na dolgo, saj je to stvar naših metod, pa tudi lastnik je prišel z nekimi podatki, za njegov dolg pa sploh nisem vedel.« Na vprašanje, ali je lastnik sam predlagal ceno, Mesesnel odgovarja, da se ne spomni.

Resna cenitev bi bila predraga

Leon Pogelšek je sicer sliko kupil že pred davnimi leti, kar pomeni, da je imel več kot dovolj časa, da bi preveril njeno avtentičnost. A pravi, da to ni tako enostavno, saj so analize zelo drage, po drugi strani pa je v tujini po njegovih besedah zelo težko dobiti certifikat, da imaš v lasti pristno delo, saj na večjih trgih zelo neradi na trg spuščajo novince, ki predstavljajo konkurenco. Delo naj bi sicer prestalo kemično analizo, ki je pokazala, da je nastalo leta 1982. »Pametni cenilci vprašajo po ceni tudi trgovce,« pravi Pogelšek, ki sicer razlaga, da cenilci možnost originalov verjetno dopuščajo, saj bi lahko bili za negativno mnenje odgovorni, če bi se naknadno izkazalo, da je delo pristno. »Konkretna slika sicer ne more biti kopija, saj original ne obstaja. A tudi če ni pristen Dalí, je vredna določenega denarja, saj ga kupec za nakup originala morda nima.«

Poskusili bodo še v drugo

»Izkušnje kažejo, da se vsaj na prvi javni dražbi uspešneje prodajajo zlasti prevozna sredstva. Druge premičnine, kot na primer umetniška dela, pa se na prvih javnih dražbah prodajajo redkeje,« neuspešno dražbo komentira Furs. Za prodajo slike bodo najverjetneje sklicali še drugo dražbo, na kateri lahko izklicno ceno spustijo največ za polovico. Če tudi ta ne bo uspešna, se lahko odločijo za drugačen način prodaje ali pa sliko vrnejo lastniku in mu za poplačilo davčnega dolga zarubijo kakšno drugo premičnino, če jo ta seveda ima; če ne, ostane dolg neporavnan.

Zadevo pa medtem preverja tudi policija, kjer pravijo, da zbirajo potrebna obvestila o obstoju razlogov za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Če bodo ugotovljeni elementi kaznivega dejanja, bo uveden ustrezen postopek.