Osnovni dejavniki, ki povečujejo zanimanje za zlato, so negativne obrestne mere na Japonskem in v Evropi, devalvacija kitajskega juana in počasnejši dvig obrestnih mer v ZDA. Dodatno so k dvigu povpraševanja po zlatu pripomogle tudi višja volatilnost na delniških trgih ter negotovosti o razpletu britanskega referenduma o izstopu iz EU.

V trenutnih svetovnih razmerah zlato tako ponovno velja za hranilca vrednosti in zaščito pred (prihodnjo) inflacijo, obenem pa predstavlja tudi diverzifikacijo od drugih naložbenih razredov. Glede na močno letošnjo rast cene zlata bi lahko prišlo do manjših nihanj.

In kako najenostavneje prepoznati pozitiven trend na tečaju finančnega instrumenta? V zadnjih mesecih je povečana volatilnost na delniških trgih prekinila številne dolgoročne trende. Kot vlagatelj bom upošteval dve merili, ki ju je treba upoštevati za finančne instrumente, ki jih imamo v portfelju ali jih želimo dodati v svoj portfelj. To sta 200-dnevna drseča sredina in Fibonaccijeve ravni. Prvo merilo kaže povprečno vrednost finančnega instrumenta v zadnjih 200 dneh. V splošnem velja, da se sproži pozitiven signal, ko se tečaj povzpne nad to mejo. Konkretno smo lahko tako situacijo videli pri GLD US, ki posnema gibanje tečaja zlata. Tečaj GLD US se je v začetku februarja dvignil nad 200-dnevno drsečo sredino, temu pa je sledila hitra rast.

Obratno situacijo imamo, ko je tečaj finančnega instrumenta nad 200-dnevno drsečo sredino in kaže negativen trend proti tej meji. V tem primeru predstavlja padec pod mejo negativen signal. Tak primer je bil viden pri tečaju delnice Appla, ki je v avgustu 2015 padla pod 200-dnevno drsečo sredino in nato močno padala še ves mesec.

Fibonaccijeva števila predstavljajo zaporedje številk, ki kažejo na spremembe v trendih na temelju predhodnih vrhov ali padcev. To orodje je zelo uporabno po daljši rasti tečaja, ki ji sledi padec. Ko tečaj ponovno poraste, so pretekle ravni podpore in odpora pogosto na Fibonaccijevi ravneh ali blizu. In kako se to kaže v praksi? Nemški DAX je v začetku lanskega decembra 2015 dosegel lokalni vrh (pri približno 11.400 točkah), zatem pa je sledil padec do lokalnega dna na približno 8700 točk v februarju. 50-odstotni popravek Fibonaccija je pri približno 10.060 točkah in ko se bo DAX povzpel nad ta nivo, bomo spet vstopili v pozitiven trend. Pri tem pa bomo morali upoštevati tudi dejstvo, da bi moral biti tečaj nad 200-dnevno drsečo sredino, vendar pa ta pogoj še ni izpolnjen.