Na Škofljici bodo v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop nadgradili vodovodni sistem, ki bo odpravil dolgoletne težave pri oskrbi s pitno vodo. Zgradili bodo vodohran Srednja vas in 795 metrov novih cevovodov, medtem ko bodo trenutnih 3568 metrov cevi hidravlično izboljšali. Obnovili bodo tudi prečrpališče Lavrica. Po koncu projekta bo tudi na novo priključenih na vodovod 228 gospodinjstev. Projekt je vreden dobrih 2,8 milijona evrov, od tega bo dve tretjini prispeval evropski kohezijski sklad, 20 odstotkov občina, preostanek pa država.

Po besedah škofljiškega župana Ivana Jordana je primarni vodovod Lavrica–Škofljica, ki je bil zgrajen leta 1985, dotrajan in poškodovan, zaradi česar prihaja do nekontroliranih izgub pitne vode. Hkrati sistem poteka po ozemlju, ki ni v lasti občine, kar predstavlja težave pri nemotenemu vzdrževanju. Problematičen je tudi material – tankostenski PVC, ki je poglavitni vzrok za vzdolžne lome na cevovodu.

Odslej bo drugače, pravi župan. »Z izvedbo projekta bomo tudi naselje Orle, ki se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz lokalnega vodovoda, priključili na centralni vodovodni sistem Ljubljana, kar bo spremenilo dosedanji vodovodni sistem. Zajetje, črpališče in bazen črpališča Močila pa bomo odslej le minimalno vzdrževali za potrebe morebitne interventne vključitve v sistem,« je povedal Jordan ob podpisu aneksa k izvajalski pogodbi za podaljšanje roka za izvedbo projekta, ki se ga je že lotilo grosupeljsko podjetje Komunalne gradnje.

In zakaj podaljšanje roka? »Ker od ministrstva še nismo dobili pogodbe o sofinanciranju. Dela že potekajo, a za zdaj le v višini sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu,« je pojasnil Jordan, ki pa verjame, da bo ena najpomembnejših in najbolj strateških naložb v lokalno infrastrukturo v zadnjem obdobju končana še letos.

Škofljiški projekt je sicer del večjega infrastrukturnega evropskega projekta, v katerega so vključene še občine Brezovica, Logatec, Log - Dragomer in Postojna. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 9 milijonov evrov (brez DDV), od česar levji delež prispeva evropski kohezijski sklad. Skupno bodo izboljšali 3568 metrov obstoječega vodovoda in na novo zgradili 14.746 metrov vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti.

Projekt naj bi blagodejno vplival tudi na gospodarske, ekonomske in socialne kazalnike. V omenjenih občinah naj bi se namreč povečala kakovost življenja prebivalcev, kar bi posredno vplivalo na večjo rast prebivalstva, predvsem na območjih, ki doslej niso bila pokrita s sistemom ustrezne oskrbe s pitno vodo. val