»Erjavec je spet zmagal. Mogoče bomo imeli najboljšega pisatelja med ministri, podobno kakor že imamo v Kopru najboljšega performerja med župani. Na mesta odstopljenih odločujočih stopajo novi ljudje, nevzdržnost stanj v poljih kultura, mladina in sociala pa se poglablja. Z morebitnim ministrom sem se rokoval ob koncu januarja in mu podaril Palmodar (koledar s palmami). Prosil ga bom, da ga obesi v pisarno. V verski skupnosti Upanje brez razloga menimo, da je Peršak eden od bolj normalnih.«

***

Marko Brecelj, kantavtor, v Primorskih novicah o novem kandidatu za kulturnega ministra

***

Predlog za razširitev dnevnega reda seje s to točko je že vložen. Parlament izvoli ministra z večino navzočih poslancev. Imenovanje Peršaka, ki sodi v kvoto Desusovih ministrov, podpirajo vse koalicijske stranke.