Škoda na enem področju javnega zdravstva je prispevala k izboljšanju stanja na drugem področju: v ZDA se je za skoraj 137 odstotkov povečalo število darovalcev organov, ki so umrli zaradi predoziranja.

Podatki kažejo, da se je število umrlih zaradi previsokega odmerka drog v ZDA v zadnjih letih skokovito povečalo, s tem pa tudi delež umrlih darovalcev organov, ki so umrli zaradi predoziranja: z 1,1 odstotka umrlih darovalcev organov v letu 2000 na kar 9,34 odstotka v letu 2015. To povečanje števila umrlih darovalcev organov je nekoliko izboljšalo stanje na drugem področju javnega zdravja – pomanjkanju organov za presaditve, saj v ZDA vsak dan umre 22 ljudi, ki čakajo na presaditev organa. Delež umrlih zaradi predoziranja se je od leta 2000 povečal za 137 odstotkov, pri čemer se je kar za 200 odstotkov povečal delež umrlih zaradi opioidov, kot sta heroin in morfij.

Majhno tveganje za prenos okužb

Ob tem se postavlja vprašanje, ali so organi umrli uživalcev drog primerni, da se jih presaja v bolnike, saj je znano, da je veliko uživalcev drog okuženih z virusom HIV, hepatitisom in drugimi boleznimi. Transplantacijski kirurgi zagotavljajo, da je tveganje prenosa okužbe na prejemnike organov majhno.

Nikole Neidlinger, transplantacijska kirurginja in medicinska svetovalka pri ameriški Zvezi za zagotavljanje organov za presaditve, je povedala, da je odziv bolnikov, ko jim povedo, da je tveganje, da se bodo pri presaditvi organa darovalca s tveganim življenjskim stilom okužili z virusom, majhno, običajno enak: »Glede na to, da je tveganje, da se bodo okužili prek darovanega organa, bistveno manjše od tveganja, da bodo na čakalnem seznamu umrli, se skoraj vsi bolniki odločijo za presaditev.«

V preteklosti se je že zgodilo, da so se bolniki okužili prek presajenega organa, okužba pa je lahko bila tudi usodna. Tako so se leta 2007 štirje bolniki okužili z virusom HIV in hepatitisom C prek organov umrlega darovalca. Leta 2004 so štirje bolniki umrli za posledicami stekline, potem ko so jim presadili organe oziroma tkivo darovalca, za katerega so zdravniki zmotno predvidevali, da je umrl zaradi predoziranja, umrl pa je zaradi stekline.

Vsaj nekaj dobrega

Ti dogodki so zelo redki, še posebno če jih vzporejamo s tveganjem, ki so mu izpostavljeni ljudje, ki čakajo na presaditev organa: na čakalnem seznamu za presaditev katerega od organov je bilo lani več kot 77.800 hudo bolnih Američanov, v tem letu pa so organe odvzeli le 9080 umrlim darovalcem organov.

Kljub porastu deleža umrlih darovalcev organov zaradi previsokega odmerka drog pa večina, skoraj tretjina, darovalcev organov umre zaradi poškodb, srčno-žilnih zapletov in kapi.

Helen M. Nelson, podpredsednica organizacije za dodeljevanje organov v ameriški državi Nova Anglija, pove, da smrt uživalcev drog, ki se zgodi nenadno zaradi previsokega odmerka, ni tako nepričakovana, kot so smrti darovalcev organov zaradi prej naštetih, običajnejših vzrokov. »Mnoge družine, s katerimi smo se srečali, so se že leta srečevale z zasvojenostjo umrlega člana družine in so se na to smrt nekako pripravile. Veliko jih ob tem, da bo umrli daroval organe, občuti tolažbo, da bo vsaj nekaj dobrega prišlo iz toliko hudega«, je poročal britanski Guardian. lo