S četrtkovo objavo četrtletnih rezultatov je Telekom Slovenije začel sezono objav. Na ravni skupine je leto 2015 sklenil s štiriodstotnim padcem prihodkov od prodaje, ki so dosegali 729,5 milijona evrov. Ob tem je ustvaril 68,1 milijona evrov čistega dobička, kar je tri odstotke več od načrtovanega in nad predlanskim čistim dobičkom v višini dobrih 1,5 milijona evrov.

V letošnjih prvih treh mesecih je družba ustvarila 159,1 milijona čistih prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je višji za osem odstotkov in je znašal 13,5 milijona evrov. Rezultati so odraz »aktivne krepitve položaja na trgu rešitev IKT, optimizacije poslovanja ter načrtovanih in razvojno usmerjenih aktivnosti«.

Iz objavljenih rezultatov je mogoče razbrati, da je Telekom Slovenije v prvem četrtletju posloval veliko bolje kot v enakem obdobju lani. Poslovanje v Sloveniji so stabilizirali in obrnili negativne trende. Čeprav jim je uspelo povečati število uporabnikov, TV-priključkov in širokopasovnih priključkov, prihodki na uporabnika pri mobilnih naročnikih in predplačnikih ob močni konkurenci še naprej padajo. Uporabniki so pripravljeni plačevati vse manj, zahtevajo pa vse bolj kakovostne storitve, kar ustvarja pritisk na celotno panogo, ki je v fazi tako konsolidacije kot stagnacije.

S četrtletnimi poslovnimi rezultati se je seznanil tudi nadzorni svet družbe, v kratkem lahko pričakujemo skupščino delničarjev. Uprava predlaga za letošnjo leto dividendo v višini pet evrov bruto na delnico, kar bi ob trenutni borzni ceni pomenilo skoraj sedemodstotno bruto dividendno donosnost. Če bo imela država kot največja lastnica večje apetite po izplačilu dividend, pa je manevrskega prostora še za dodatnih 1,5 evra na delnico.