Danes se bo tudi uradno odprla cesta med Vodicami in Komendo, ki je bila povsem dotrajana in uničena zaradi visokih prometnih obremenitev ter številnih težkih tovornjakov, ki vozijo po njej. Obnovo vozišča je v celoti financirala Direkcija RS za infrastrukturo in zanjo odštela slabih 870.000 evrov.

Zaradi lažje koordinacije prometa je obnova potekala v treh fazah. Lansko leto so vozišče obnovili od začetka pločnika v naselju Žeje do začetka križišča v naselju Moste, kjer so tudi razširili križišče, postavili protihrupno ograjo in uredili odvodnjavanje. V drugi fazi, ki so jo končali konec lanskega leta, so sanirali cesto od uvoza v industrijsko cono Komenda do začetka pločnika v naselju Žeje. Vozišče so obnovili z vsemi asfaltnimi sloji, ureditvami in opremo. V zadnji, tretji fazi pa so pri direkciji za infrastrukturo po postopku hladne reciklaže obnovili vozišče od naselja Vodice do uvoza v poslovno cono Komenda. Na nekaterih delih vozišča so izvedli tudi globinsko sanacijo z ustreznimi kamnitimi materiali, ki voziščno konstrukcijo dodatno ojačajo.

Pri upravljalcu državnih cest so pojasnili, da so odsek državne ceste med Vodicami in Mostami poškodovala predvsem težka tovorna vozila, ki vozijo v poslovno cono Komenda, s čimer pa se župan Stanislav Poglajen ne strinja. Po njegovem mnenju je namreč najbolj problematičen tranzitni tovorni promet, ki je okoliške prebivalce zaradi hrupa spravljal v obup. »To je bila najslabša cesta v državi; povsem iztrošena, ničkolikokrat zakrpana, krpe so bile kar druga čez drugo, hkrati je po njej vozilo čedalje več težkih vozil. Ropot je bil zato neizmeren. Upam, da bodo zdaj občani lahko mirneje spali,« je povedal Poglajen. V ta namen so skupaj z direkcijo za infrastrukturo na začetku Most sofinancirali tudi postavitev protihrupne ograje. Sočasno z obnovo ceste so na občini na 700-metrskem odseku zgradili tudi fekalno kanalizacijo in obnovili vodovodne cevi. Za to so iz proračuna potegnili nekaj manj kot 300.000 evrov.