Primestne občine (Naklo, Šenčur, Cerklje, Preddvor, Jezersko) so skupaj s Tržičem in Kranjem do zdaj tvorile medobčinski inšpektorat, ki zaposluje 19 uslužbencev. Med njimi je 12 redarjev, štirje so inšpektorji.

Toda po novem Naklo ne bo več sodelovalo v skupnem organu, ki je sicer lani na območju s skoraj 100.000 prebivalci izterjal za 421.000 evrov denarnih kazni oziroma glob, davkoplačevalce pa je stal okoli 535.000 evrov. Zakaj so se v Naklem odločili za izstop, nam je pojasnil župan Marko Mravlja: »Mi bomo zdaj imeli inšpektorat in redarstvo Radovljice in Naklega. Enakopravno članstvo v manj številni ekipi omogoča v prihodnje osredotočenost na naloge, ki so bolj pomembne za našo občino, in zato pričakujemo večjo učinkovitost pri nadzoru.«

Primeri iz poročila za lansko leto so nazorni. V Naklem naj bi bili tako redarji prisotni v prometu povprečno 13 ur na mesec, osem ur pa naj bi merili hitrosti z radarjem. Tako so lani zaznali 51 kršitev, največ kršiteljev pa je ujel prav radar – kar 30. Po 16 ur na mesec pa naj bi v občini Naklo pristojni inšpektorji in redarji ugotavljali druge kršitve, kjer pa je statistika za leto dni resnično osupljiva: 16 inšpekcijsko ugotovljenih zadev in še trije prekrški so rezultati dela inšpektorata v okoli 150 urah dežuranja v nakelski občini. Vsebina zadev: nepravilno polivanje gnojnice, nepravilno odloženi biološki odpadki in podobno pa kaže na to, da so velikokrat kršitve tudi plod prijav in pritožb občanov.

Zdaj so se v Naklem odločili, da velik skupni inšpektorat sedmih občin ni tisto, kar bi učinkovito pomagalo pri različnih kršitvah, in računajo tudi na finančni prihranek zaradi manjšega prispevka. Doslej so v skupno blagajno inšpektorata vsako leto prispevali okoli 11.000 evrov. Za letošnje leto imajo v proračunu za ta namen predvidenih skoraj 21.000 evrov, država pa jim povrne polovico stroškov. V Kranju je župan Boštjan Trilar včeraj seznanil vodje svetniških skupin o nakelskem izstopu iz skupnega inšpektorata, mestni svet pa bo o tem odločal na eni od prihodnjih sej. Za zdaj ni podatkov, da bi še katera od preostalih šestih občin nameravala slediti Naklemu.