Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bo predvidoma prihodnje leto najverjetneje začelo upravljati kar javno podjetje Snaga. Iz gradiva za majsko sejo mestnega sveta je namreč razvidno, da želi Mestna občina Ljubljana koncesijo za izvajanje te javne službe podeliti neposredno svojemu komunalnemu podjetju. Glede na to, da ima župan Zoran Janković v mestnem svetu večinsko koalicijo, gre pričakovati, da bo ta predlog Jankovićeve mestne uprave podprla.

Mestna občina je upravljalca krajinskega parka sprva nameravala poiskati z javnim razpisom. Najboljšemu kandidatu bi podelila desetletno koncesijo za upravljanje parka. Če bi bila občina z delom upravljavca zadovoljna, bi mu koncesijo lahko podaljšala še za deset let. Toda občina namerava zdaj koncesijo brez razpisa podeliti Snagi. Zakaj so opustili namero o javnem razpisu, na občini včeraj niso pojasnili.

V predlogu sprememb odloka o krajinskem parku je oddelek za varstvo okolja, ki ga vodi Nataša Jazbinšek Seršen, zapisal, da bi z dodelitvijo koncesije Snagi občina imela zagotovilo o večji kakovosti pri upravljanju parka in da bi imela večjo možnost nadzora nad delom komunalnega podjetja. Poleg tega Snaga na območju krajinskega parka že opravlja gospodarsko javno službo, še opozarjajo na oddelku za varstvo okolja.

Snaga bo morala pred dodelitvijo koncesije izpolnjevati vse pogoje, ki jih predpisuje odlok o krajinskem parku. Ali jih resnično izpolnjuje, bo preverila posebna komisija, katere član bo tudi predstavnik zavoda za varstvo narave. Koliko članov bo sestavljalo komisijo, iz gradiva za mestni svet ni razvidno, zato ni jasno, kolikšno težo bo imel glas predstavnika zavoda za varstvo narave in kdo bodo drugi člani. Snaga bo prav tako morala pripraviti naravovarstveno idejno zasnovo upravljanja s krajinskim parkom, v kateri bo morala zlasti pojasniti, kako namerava upravljati park in kakšne usmeritve si bo pri tem zadala.

Na mestni občini so za mestne svetnike pripravili tudi natančno pojasnilo, da zakonodaja pod določenimi pogoji dovoljuje neposredno (in-house) oddajo koncesije. Ti pogoji so, da mora naročnik v tovrstnem razmerju lastniško nadzorovati koncesionarja, slednji mora vsaj 80 odstotkov dejavnosti opravljati za naročnika, poleg tega pa v lastniški strukturi koncesionarja zasebni kapital ne sme imeti obvladujoče funkcije. Na Mestni občini Ljubljana so razložili, da so v primeru dodelitve koncesije za upravljanje Snagi vsi ti pogoji izpolnjeni, saj ljubljanska občina kot 87-odstotna lastnica Javnega holdinga Ljubljana, znotraj katerega deluje Snaga, komunalno podjetje obvladuje, Snaga več kot 80 odstotkov dejavnosti opravi ravno za prestolnico, hkrati pa v lastništvu javnega podjetja ni zasebnega kapitala.