Natanko dve leti po tem, ko smo poročali, da je mariborsko podjetje Marifarm formalno izpolnilo zakonske pogoje za razglasitev insolventnosti, se zgodba ponavlja – svet javnega zavoda Mariborskih lekarn, lastnika podjetja, se je konec preteklega tedna seznanil z insolventnostjo družbe. Potem ko je prodaja italijansko-slovenski družbi Labiofam Europe padla v vodo, bodo zdaj poskusili s prodajo novim interesentom. Ob strani naj bi čakali štirje potencialni kupci.

Potencialni kupci menda že na pogovorih pri banki

Ali je rešitev Marifarma s tokratno prodajo uresničljiva, naj bi bilo jasno do 25. maja. Če pogovori med lastnikom Marifarma, upniki oziroma Novo KBM in potencialnimi kupci ne prinesejo rešitve, bo predvidoma sledila prisilna poravnava oziroma stečaj te 36 milijonov evrov vredne naložbe.

Direktorica Marifarma Romana Fišer ima mesec dni časa, da pripravi ukrepe za odpravo insolventnosti družbe, največ pa stavi prav na prodajo družbe strateškemu vlagatelju. Kdo so novi potencialni kupci Marifarma, Fišerjeva ne razkriva, so pa bili trije od njih menda že na pogovorih pri Novi KBM, ki prodaja terjatve do Marifarma. »Podrobnejših informacij v zvezi s postopkom prodaje terjatev, ki še poteka, zaradi spoštovanja zaupnosti ne moremo razkriti. V Novi KBM vsako ponudbo za odkup terjatev preučimo in se do nje opredelimo, tudi z vidika, ali ponudnik poda ustrezna zagotovila, da razpolaga s sredstvi, ter na osnovi strokovne presoje sprejmemo odločitev,« pravijo v banki.

Kupcem na voljo vsi podatki

V skladu z odločitvijo sveta Mariborskih lekarn bodo v podjetju potencialnim kupcem ob podpisu zaveze o nerazkrivanju podatkov zdaj zagotovili vse razpoložljive podatke in informacije o družbi, ki so bili pripravljeni za izvajanje skrbnega pregleda. Tudi zavod bo skupaj z vodstvom Marifarma sodeloval pri pogovorih s potencialnimi novimi lastniki ter pogajanjih z banko. Pogovori z drugimi potencialnimi kupci Marifarma so potekali že vzporedno s čakanjem na razplet zgodbe s predvideno prodajo podjetju Labiofam, ki je, spomnimo, oddalo zavezujočo ponudbo Novi KBM in vplačalo 100.000 evrov are, ne pa tudi preostanka kupnine. Kot je nedavno poročal Večer, naj bi se za pogajanja z drugimi kupci zavzemali v Novi KBM, in sicer predvsem za pogajanja z londonsko družbo Advinia Healt Care. Tovarno Marifarm – podjetje je nastalo leta 2008 z oddelitvijo od hčerinske družbe Mariborskih lekarn Farmadent – so Mariborske lekarne odprle leta 2009, še v istem letu pa naj bi začeli proizvajati tablete, mazila in druge farmacevtske izdelke, pri čemer naj bi za ugledno farmacevtsko podjetje proizvajali in pakirali od deset do petnajst (generičnih) zdravil. Napovedi se niso uresničile. Osnovni dejavnosti podjetja sta ostali pakiranje zdravil drugih proizvajalcev in izdelava galenskih, kozmetičnih ter prehrambnih izdelkov, a jim to za preživetje ni zadoščalo.