Podružnično osnovno šolo narodnega heroja Rajka na Dolu pri Hrastniku bodo prenovili. Po nekaj letih razmišljanj o tem je zdaj občina Hrastnik prešla k dejanjem. Šolo bodo prenovili in ne podrli, kar je bila sicer ena od možnosti. Gradbena dela naj bi se začela med počitnicami, v prihodnjem šolskem letu bodo za učence pouk organizirali na treh nadomestnih lokacijah. V nove, prenovljene prostore bodo učenci vstopili septembra 2017.

Osnovno šolo na Dolu so zgradili leta 1928, od takrat večje prenove ni bila deležna, le v sedemdesetih letih so zgradili nadzidek. Tako je denimo stavbno pohištvo še iz obdobja, ko so jo zgradili, okna posledično slabo tesnijo, stroški za ogrevanje so veliki. Tudi napeljava je stara, zato so morali precej denarja vložiti zgolj v redno vzdrževanje. Prostorska razporeditev ne ustreza sodobnim standardom in normativom, na podružnici sta denimo samo dva kabineta za učitelje, prav tako ni večjega prostora, kjer bi lahko potekale konference in sestanki učiteljskega zbora.

Na občini Hrastnik so že pred desetletjem začeli bolj intenzivno razmišljati o tem, da je treba zagotoviti boljše pogoje za učence in učitelje. Leta 2008 so pripravili nov občinski prostorski načrt in v njem predvideli tudi novo šolo. Potem je zadeva za nekaj let obstala. Spet je postala aktualna pred zadnjimi lokalnimi volitvami, ko je nova šola na Dolu postala ena od predvolilnih obljub županskih kandidatov. Novo šolo je obljubil tudi aktualni župan, Miran Jerič.

Leta 1928 gradili zelo kvalitetno

A obstoječa dolska šola ima svojo dušo, pravijo nekateri, predvsem malo starejši Dolani. Tudi zaradi njihovih odzivov občina šole ni takoj podrla, pač pa so se odločili, pravi Janez Kraner, direktor občinske uprave občine Hrastnik, da raziščejo, kakšna je konstrukcija obstoječe šole. »Želeli smo odgovor na vprašanje, ali jo je treba podreti ali pa jo lahko z določenimi posegi spravimo na takšen nivo, da bo zadoščala vsem predpisom.« Zato so stopili v kontakt s prof. Tadejem Glažarjem s fakultete za arhitekturo, ki ima s podobnimi prenovami šol precej izkušenj.

Njihove raziskave so pokazale, da je bila šola daljnega leta 1928 v osnovi zelo kvalitetno zgrajena, kakšnih konstrukcijskih razpok ni bilo, skratka v mnenju, ki ga je izdelala fakulteta, so zapisali, da je stavbo šole smiselno prenoviti v celoti z nekaterimi večjimi gradbenimi posegi v starejšem delu šole, pa tudi v nadzidavi, ostrešju in okolici. Tako bo šola ohranila star videz, tisto, kar bodo porušili (severni trakt, nadzidek iz sedemdesetih), bodo večinoma zgradili v leseni konstrukciji, atrij med šolo in dvorano Dolanka bodo zaprli in pokrili ter tako pridobili dodaten večnamenski prostor. Ta bo lahko namenjen tudi za druge priložnosti, ne zgolj za šolsko dejavnost.

Nadomestne lokacije že znane

Medtem ko občina intenzivno pridobiva vso potrebno dokumentacijo, pa skupaj s šolo usklajujejo tudi druge aktivnosti glede pouka v prihodnjem šolskem letu za približno 220 učencev. Marina Kmet, ravnateljica osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, pravi, da so nadomestne lokacije pouka že znane: »Pouk bo potekal v prostorih glasbene šole v Hrastniku, v večnamenskem prostoru krajevne skupnosti Hrastnik in na matični šoli v Hrastniku.« Kmetova še dodaja: »Čeprav bo z našega vidika prenova dolske podružnične šole predstavljala velik organizacijski zalogaj, se vsi veselimo, da bomo dobili šolo, ki bo v skladu s sodobnimi standardi in normativi in bo učencem in učiteljem ponujala odlične pogoje za delo.»

Prenovo pozdravljajo tudi krajani Dola pri Hrastniku, še posebno pa starši učencev. Simon Zajec, predsednik sveta staršev hrastniške osnovne šole, pravi, da so zadovoljni, da bodo šolo zdaj vendarle prenovili, saj njihovi otroci obiskujejo šolo, ki je skoraj v enakem stanju, kot je bila, ko so jo obiskovali sami.