Občinsko podjetje Bios skrbi za občinske objekte, od kopališča do dvoran. Pri poslovanju za leto 2014 je nadzorni odbor občine Tržič odkril vrsto nepravilnosti, ki jih je razčlenil v dolgem poročilu. Ker se po njegovi oceni prepletata javni in zasebni interes, predlagajo ukinitev podjetja in prenos poslovanja na Komunalo Tržič oziroma odprodajo podjetja.

Nadzorniki opozarjajo na negospodarno ravnanje

Nadzorniki pod vodstvom Boštjana Mešiča so opozorili zlasti na negospodarno ravnanje, kjer pa je bilo najdenih tudi precej sumljivih početij podjetja, ki ga vodi direktor Silvo Buček. Ta je bil dolga leta aktiven v lokalni politiki in poleg vodenja tega podjetja prejema plačo tudi v (prav tako občinski) Komunali Tržič, o čemer smo že poročali. Nepravilnosti, ki so v poročilu podrobno opisane, zadevajo javno naročanje, kjer so večja naročila »razbijali« na manjša, in plačevanje računov nekaterim kar pred rokom. Nadzorniki tudi niso mogli ugotoviti, ali podjetje pri naročanju storitev deluje tržno in racionalno. Za nekatera dela pa so izrazili dvom, ali so bila kljub plačilu sploh opravljena. Podjetje je sicer v letu 2014 ustvarilo dobrih 370.000 evrov prihodkov in imelo 8600 evrov dobička.

Župan napoveduje, da ne bodo ukinili podjetja

Na občini ocenjujejo, da je nadzorni odbor poleg pregleda poslovanja v svoje poročilo vnesel tudi »pretirano kritičen pogled manjšega dela tržiške lokalne politike«. Kot trdi župan Boštjan Sajovic, občina podjetja kljub priporočilu nadzornega odbora ne bo ukinila, ker predstavlja dragocen servis občanov, ki naj bi bili po njegovem s storitvami zadovoljni. Ocene o delovanju Biosa, ki so ga ustanovili, še preden je županski stolček zasedel sedanji župan, se torej močno razhajajo. Glede poročila nadzornega odbora pa odgovorni na občini dodajajo, da je bila večina očitanih nepravilnosti že odpravljena, Bios pa do zdaj že trikrat pregledan.

Občino Tržič pesti tudi vrsta anonimnih ovadb in očitkov na račun župana, vodenja občine in nepravilnosti posameznih občinskih uradnikov. Z njimi so seznanjeni tudi kriminalisti in tožilci, ki preverjajo sume kaznivih dejanj zlorabe položaja in pooblastil.