Redukcije na železnici

Med železničarji vlada veliko razburjenje radi redukcij, ki so se pričele v železniški upravi. To razburjenje je tudi razumljivo, ker so vsled teh redukcij mnogi železničarji res težko udarjeni.(…)

Vzrok redukcij pa je naslednji: Ljubljansko ravnateljstvo je dobilo za osebne izdatke v svojem delokrogu za 6–7 milijonov premajhen kredit. Po sklepu finančnega odbora je namreč na ljubljansko direkcijo došlo le okrog 19 milijonov dinarjev. Ugotavljamo, da so poslanci Jugoslovanskega kluba v finančnem odboru nastopili proti tem redukcijam, ki niso le na škodo delavcem, ampak tudi na škodo železniški upravi, ki s temi zneski svojih naprav ne more vzdrževati tako, kakor to zahtevajo interesi prometa. Toda tedanja večina v finančnem odboru, obstoječa iz radičevcev in radikalov je preko vseh teh ugovorov in tehtnih razlogov opozicije mirno izvršila redukcijo budžetskih številk, ki se tedaj pretvarjajo v redukcijo plač in zaslužka. Tu leži vzrok sedanjim redukcijam.(…)

Ker je SLS sredi aprila izpadla iz vlade, zato ji ni bilo mogoče v vladi izvesti to, kar je bilo domenjeno. Pač pa je dolžnost sedanje vlade, da to izvede. Kakor smo že zgoraj omenili, to ne zahtevajo le interesi delavcev, ampak je tudi v interesu prometa.(…)

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je hujskanje »jutrovcev« proti SLS čisto navadna demagogija, ki izrablja težki položaj delavcev, katerega SLS ni zakrivila, ki pa ga je mogoče popraviti, če se izvede virmiranje v zgorajšnjem smislu, kar je ravno omogočila SLS. In veliko upanje imamo, da se bo to virmiranje izvedlo. Ugotavljamo še enkrat, da je to virmiranje mogoče samo na podlagi amandmana, za katerega je glasovala SLS in proti kateremu je tedaj upilo ravno »Jutro« na vse pretege. To je resnica – vse drugo je demagogija in zavijanje!

Slovenec, 6. maja 1927

Kdo je kriv redukcij na železnici?

Razburjenje, ki je zavladalo med železničarji radi redukcij, je sedaj pričelo skrbeti »Slovenca«. Da odvali od sebe naraščajoči odij in da ublaži nasprotstvo do SLS, ki se razširja med železničarji, se je včeraj spravil na redukcije na železnici z namenom, da vprašanje odgovornosti spelje na napačen tir in da premoti javnost, kje naj išče prave krivce.(…)

Kako grdo »Slovenec« laže, ko vali odgovornost in krivdo za redukcijo na bivšo Uzunovićevo vlado z radičevci in ko trdi, da je SLS stopila v vlado, ko je že bil proračun v finančnem odboru izglasovan, se razvidi iz naslednji citatov, ki jih povzemamo iz »Slovenca« od 3. februarja t.l.(…)

Uzunovič je tedaj sprejel SLS v vlado samo, da si zasigura večino, s katero bo lahko izglasoval sedanji proračun. In to brezdušno nalogo so klerikalci sprejeli nase, ne meneč se za strahotne udarce, ki bodo posledica tega proračuna tako za državo, kakor specijalno za slovensko gospodarstvo, predvsem pa za vse kategorije državnih in zasebnih nameščencev.

Jutro, 7. maja 1927

Beda, obup, propast.

Usoda naših železničarjev je javnosti menda že znana: namreč, da so slabo plačani, da propadajo s svojimi družinami vred, da so izgubili vse svoje službene pravice, itd., – ne vemo pa, če je vsej javnosti že znano, da je prav čedno število onih železniških delavcev, ki so 1. maja dobili od 50 do 100 Din mesečne plače, nekateri pa niti toliko ne!(…)

Za pošteno delo zahtevamo vsaj skromno življenje! Kje so tisti Farizeji, ki so pisali v »Slovencu«, da ni redukcij, da so le male spremembe in da so le nekateri bili premeščeni iz pisarne v drugo? (…) Ali ni to zločin, kar pišete v »Slovencu«, raje bi to pisali, da marsikatera mati da svojemu otroku dva pečena krompirja v torbo, ko gre v šolo, ker za kruh nima denarja.(…)

Delavska politika, 7. maja 1927

Velika hinavščina »Jutrovcev«.

Na naše ugotovitve, ki smo jih glede redukcij na železnici prinesli 6. maja, »Jutro« ne ve stvarnega odgovora.(…)

Ako je »Jutru« res kaj do železničarjev, bi moralo sedaj od vlade zahtevati, da se posluži amandmana, ki je zanj glasovala SLS in da se izvede virmiranje. Toda »Jutro« se ne obrača na sedanjo vlado in ne napada vlade, ki bi sedaj mogla, če bi hotela, izvesti virmiranje ter končati redukcije. Se boji sedanjim gospodom zameriti. Zato pa rajše napada tiste, ki so omogočili, da se redukcije preprečijo in končajo.

Mi pozivljemo »Jutro«, naj – če ima korajžo – napade sedanjo vlado, zakaj ne vrši svoje dolžnosti do železničarjev. A vemo, da se »Jutrovi« gospodje na vse načine trudijo, da bi prišli v sedanjo vlado. Zato je ne smejo napadati!(…)

Slovenec, 8. maja 1927