Film, posnet leta 2013, po besedah Eme Kugler tematizira idejo, da je »največja zabloda človeka njegova iluzija, da je svoboden«. V njem se ta znana slovenska intermedijska ustvarjalka posveča vprašanju prisile, porazdeljene med cerkveno, posvetno in vojaško oblast, ter vprašanju predvidenih vlog, ki jih morata odigrati ženska in moški. V glavnih vlogah nastopata Marko Mandić in Nataša Matjašec Rošker, film pa je nastal v produkciji zavoda Zank.

»V tem filmu nikakor ne govorimo o reprodukciji, niti o seksualnem užitku, temveč o vlogi, ki jo morata oba spola igrati, da sta sprejemljiv del družbe, da sploh lahko sta. In kaj sta lahko? Tako kot danes svet stoji, je najbolj oportuno, da sta razplojevalca, da sta mati in oče. Tako zapoveduje cerkvena oblast in enako meni tudi posvetna; obe se na tej točki srečata, saj potrebujeta novodobne sužnje, da delajo, kopičijo material in s tem ustvarjajo dobiček nekomu drugemu,« je idejo Odmevov časa opisala Kuglerjeva. kul, sta