Uradni podatki policije so jasni in zgovorni: postavljanje žice v Istri na meji s Hrvaško je bilo škodljivo, nepotrebno in potratno. Enako velja za sedanje panelne ograje. Z njimi naj bi omilili škodo za ljudi in živali, v resnici pa služijo le temu, da domačine ovirajo pri njihovem vsakodnevnem delu in socialnih stikih. Beguncev, ki bi nezakonito prehajali mejo, razen redkih izjem, očitno noče in noče biti.

V zadnjih desetih letih smo doživeli več valov nezakonitih prehajanj meje. V želji po boljšem življenju so Istro nezakonito prečkali ilegalci iz držav nekdanje Jugoslavije pa iz Afrike in Azije, nikoli več pa se ni ponovil val izpred desetih let. Pri tem je zanimivo, da je policijski nadzor vsa ta leta povsem zadoščal tako za zagotavljanje varnosti prebivalcev kot visokih meril varovanja zunanje schengenske meje.

Oljka poziva župane vseh štiri istrskih občin, da na vlado naslovijo skupno peticijo, s katero bi zahtevali odstranitev vsakršnih fizičnih ovir na meji s hrvaško Istro in vzpostavitev stanja, kakršno je bilo pred begunskim obsednim stanjem, ki je Slovenijo zajelo lani jeseni.

Istrski ljudje imajo pravico živeti dostojno življenje v okolju brez fizičnih ovir, ki je zanje edino sprejemljivo.

Valter Krmac, predsednikOljke – stranke slovenske Istre