»Razrez RTV-prispevka pokaže, da slabih osem evrov namenimo televiziji, tri evre radiu, en evro za avtohtone narodne skupnosti, preostala sredstva pa gredo za multimedijski center, orkestre, založništvo in druge dejavnosti.«

***

Generalni direktor RTV Slovenija Marko Filli na STA o razrezu prispevka za RTV Slovenija

***

Marko Filli je pojasnil, da letni proračun RTVS znaša okoli 120 milijonov evrov, pri čemer RTV-prispevek prinese okoli 92 milijonov evrov. Zaposlitev prekarnih delavcev je letos plačno maso povečala za okoli 1,3 milijona evrov, dodatna sredstva pa so po Filijevih besedah zagotovili iz kapitalskih naložb, od leta 2017 pa bodo del rednega poslovanja. Opozoril je še na neusklajenost med obsegom javne službe, ki jo zakon nalaga RTVS, in sredstvi iz naslova RTV-prispevka, ki jih ima za to na razpolago. Prav zaradi te neusklajenosti so morali v minulih letih program nekoliko osiromašiti, sicer ne po obsegu, ampak, kot je povedal Filli, po njegovi zahtevnosti. Največ krčenj je bilo na igranem in dokumentarnem programu, v prihodnje pa pričakuje, da bodo s kadrovsko sanacijo in postopnim prestrukturiranjem v prihodnje toliko privarčevali, da bodo lahko znova povečali obseg zahtevnejše produkcije.