Z današnjim pohodom malčkov iz ljubljanskih vrtcev se je začel jubilejni pohod Pot ob žici. Ljubljančani se bodo namreč na Pot spominov in tovarištva, ki zaznamuje območje, kjer je v času druge svetovne vojne stala okupatorjeva žica, odpravili že šestdesetič. Jutri pa se bodo na poti razgibali tudi ljubljanski osnovno- in srednješolci.

Vrhunec dogajanja bo že tradicionalno v soboto, ko bodo Ljubljančani in drugi obiskovalci prestolnice prehodili vseh 35 kilometrov ali pa le del te poti. Tudi letos bodo udeleženci pohoda svojo pot okrog Ljubljane lahko začeli na eni od osmih kontrolnih točk, kjer bodo dobili kontrolni kartonček, na katerem bodo lahko zbirali žige o opravljeni poti. Najbolj zagreti pohodniki, ki bodo prehodili cel krog, bodo na koncu dobili spominsko medaljo.

Opozoriti velja, da bo zaradi gradnje podhoda pod železniškimi tiri letos pohod na Viču potekal po nekoliko spremenjeni trasi. Pohodniki bodo zato morali po prihodu z Brda pot nadaljevati po Cesti Dolomitskega odreda do Viške ceste in po njej naprej do podhoda pod železniškimi tiri, ki v neposredni bližini prečkajo tudi Gradaščico. Pohodniki se bodo nato po Fajfarjevi ulici vrnili do križišča s Tržaško cesto, kjer se bodo lahko priključili običajni trasi pohoda. Za varnost pohodnikov na tem odseku bodo skrbeli policisti in redarji, na delu brez pločnika pa bo za pohodnike urejen poseben koridor, ki jih bo varoval pred vozili.

Tekači lahko že danes dvignejo štartne številke

Tek trojic bo prav tako tradicionalno v soboto. Start tekaških trojic, ki bodo tekle na 12,5 kilometra, bo ob 9. uri iz Stritarjeve ulice, start teka na 29 kilometrov pa bo ob 9.30 na isti lokaciji. Osnovnošolci in srednješolci se bodo lahko pomerili tudi na teku trojk na razdalji treh kilometrov. Ta tek se bo začel pri gostišču Livada ob 9. uri, cilj pa bo na Kongresnem trgu. Organizator Timing Slovenija tekačem sporoča, da svoje štartne številke lahko dobijo že danes in v petek med 13. in 19. uro na Trgu republike. Številke bodo lahko na istem mestu dobili še v soboto med 7. in 9.30 uro.

Tudi 29-kilometrska trasa tekaških trojic bo imela letos zaradi prenove mostu čez Gradaščico med Krakovskim nasipom in Trnovskim pristanom, ki leži v zadnjem kilometru teka, »obvoz«. Tekači bodo svojo pot iz Prul morali nadaljevati po Grudnovem nabrežju, nato bodo morali prečkali Hradeckega most in pot nadaljevati po Krakovskem nasipu in Bregu. Do cilja bo trasa nato vodila po običajni poti prek Novega trga in Gosposvetske ulice do Kongresnega trga.

Ker tekaške trase potekajo tudi po cestah, bodo v dopoldanskem in popoldanskem času na cestah nastajali občasni zastoji, saj bodo vozniki morali počakati, da tekači pritečejo mimo. Enako bo veljalo za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa, ki ne bodo imeli obvozov, temveč bodo policisti oziroma mestni redarji na določenih točkah avtobuse ustavili in mimo spustili tekače, nato pa bodo mestni zelenci nadaljevali svojo običajno pot.

Občina spodbuja k pitju vode iz pitnikov

Mestna občina Ljubljana, ki se letos ponaša z naslovom zelena prestolnica Evrope, pohodnike spodbuja, naj se na pohod odpravijo z bidoni, v katere si lahko med potjo dotočijo vodo iz pipe ali iz enega od devetih pitnikov ob Poti spominov in tovarištva. S tem ukrepom želijo čim bolj zmanjšali število zavrženih plastenk. Pitniki ob Poti spominov in tovarištva so na Cesti na Brdo, na Dolgem mostu, na Golovcu pri odcepu za observatorij, na Leskoškovi cesti, na Litijski cesti, Pod gabri v Murglah, v Tisnikarjevi ulici ob Koseškem bajerju, na Tomačevski cesti in na Uršičevem štradonu.

Ker se je Ljubljana zavezala k organizaciji dogodkov brez odpadkov, bo ob trasi pohoda postavila zabojnike za embalažo in biološke odpadke, na startu in cilju pa bo postavila tudi zabojnike za papir. »Naši odpadki ne bodo končali v naravi, temveč v zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov, in bodo predelani v regijskem centru za ravnanje z odpadki ter ponovno koristno uporabljeni,« so sporočili z občine.

Trasa rekreativnega pohoda

Timing Ljubljana

PODATKI

H3

Sava

KT Bežigrad

KT Šiška

KT Jarše

A2

park

Tivoli

KT

Polje

KT Fužine

A1

KT Vič

KT Livada

KT Rudnik

A1

KONTROLNE TOČKE

KT Vič: Agrotehnika Gruda, Tržaška 132

KT Polje: trgovina Mercator, Zaloška 168

KT Šiška: okrepčevalnica Kačji

pastir (prej Pri Cvičku)

KT Fužine: gostilna Babnik

pri fužinskem mostu

KT Rudnik: križišče Dolenjske ceste

in Peruzzijeve ulice

KT Bežigrad: AMZ Slovenije, Dunajska 128

KT Jarše: Žito Ljubljana,

križišče Clevelandske in Šmartinske

KT Livada: gostilna Livada, Hladnikova 15