V Škofji Loki so občani, združeni v tri civilne pobude, mladinski center in kulturniki podpisali pobudo, naj mesto sprejme ustrezen odlok o ravnanju z mestnim drevjem. Kot sta ocenili Ines Košenina in Darja Matjašec, predstavnici nekaj sto tistih, ki se s pobudo strinjajo, je mesto brez parkovne kulture, odnos do mestnega drevja pa je večkrat pomanjkljiv in nestrokoven. Pobudo so včeraj želeli izročiti županu, a jih Miha Ješe ni sprejel, zato so jo oddali v sprejemnici občinske stavbe.

Košeninova in Matjaščeva, sicer krajinska arhitektka, sta nanizali tudi nekaj posamičnih primerov iz škofjeloškega okolja – od kostanjev pri gasilskem domu do 18 obglavljenih javorjev in lipe na Studencu. Ti so podlaga za pobudo, ki od občine zahteva, naj ustrezneje skrbi za mestno drevje. Košeninova opozarja, da več različnih posegov dokazuje nestrokovnost pri odnosu do drevja, čeprav bi moralo imeti mesto dovolj izkušenj, saj je včasih imela Škofja Loka tudi drevored kot številna druga mesta.

»Skrben in strokovni odnos do drevja je nujno vzpostaviti, ker smo sicer potem vedno razburjeni, ko se naredi škoda,« je dejala Ines Košenina. Da gre pri ravnanju z drevjem za nizko stopnjo spoštovanja narave in tudi naše dediščine, je opozorila tudi Matjaščeva.

»Obglavljena drevesa pri predilnici ob tem opozarjajo tudi na premalo pretehtane in nestrokovne posege tistih, ki naj bi skrbeli za mestna drevesa,« je dodala Darja Matjašec. Obglavljeno drevo je namreč tisto, ki mu pri enem posegu odstranijo več kot tretjino krošnje, kar je pri nas dokaj pogost pojav.

Škofjeloški pobudniki odgovornejšega ravnanja z mestnim drevjem pravijo, da je treba pripraviti tako ustrezen odlok kot tudi program dela, s katerim bodo mesto spet ozelenili s pomočjo stroke in prebivalcev. Zdaj je na vrsti mestna politika, da svojim občanom sledi, pobudniki iz Škofje Loke pa se v prihodnosti želijo povezati tudi z drugimi, ki si prizadevajo za ustrezno varovanje mestnega drevja. Pri skrbi za drevesa namreč niso osamljeni, saj je ekscesnih pojavov v zadnjem času vse več na različnih koncih Slovenije, kjer občani opozarjajo na posekane drevorede in okrasna drevesa v naseljih.