Pred tremi leti je zasavsko javnost razburila novica, da so raziskave pokazale povišane vsebnosti arzena v tleh doline Kotredeščice v občini Zagorje ob Savi, prav tako so bile povišane vsebnosti arzena v doma pridelani zelenjavi. Ocena tveganja za zdravje ljudi, ki jo je naredil Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pokazala, da pri malčkih obstaja blago povečano tveganje škodljivih učinkov na zdravje v primeru dolgotrajne izpostavljenosti. Že takrat je inštitut priporočil, da se opravijo dodatne raziskave. Po treh letih se je zadeva končno premaknila, trenutno iščejo malčke, ki bodo sodelovali v raziskavi.

Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je dejal, da so si ves čas prizadevali, da se izvedejo dodatne raziskave. Če bodo te pokazale, da so koncentracije v mejah dovoljenih, bo to odlična novica, če bo nasprotno, pa bodo predvideli posamezne ukrepe na tem področju, je dodal Švagan.

Dodatne raziskave bo izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, in sicer na 80 malčkih, starih od 3 do 5 let, ki vsaj tri leta stalno živijo v občini Zagorje ob Savi na območjih Kotredeža, Izlak, Šentlamberta in Podkuma. Da bodo tveganje oziroma izpostavljenost arzenu lahko natančneje opredelili, bodo izmerili vsebnosti kemikalij v telesnih tekočinah in tkivih (biomonitoring). Raziskave bodo za malčke neboleče, saj jih bodo izvedli na urinu, postopek bo enak, kot je na sistematskih pregledih.

»Za vzorce urina otrok bomo prosili dvakrat, enkrat v spomladanskem in drugič v jesenskem času, da bi ugotovili, ali uživanje doma pridelanih vrtnin in pogostejše zadrževanje na prostem prispevata k izpostavljenosti arzenu,« je pojasnila vodja raziskave dr. Lucija Perharič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Poteka nabor otrok, ki jih bodo vključili v raziskavo

Trenutno staršem malčkov, ki bi jih lahko vključili v raziskavo, predstavljajo postopke raziskave, saj morajo ti privoliti v vključitev svojega malčka v biomonitoring. Skrbnike bodo povprašali tudi o prehranskih navadah, hobijih, razvadah otroka, ki so lahko vir izpostavljenosti otrok kemičnim snovem vključno z arzenom. Poleg tega bodo morali na dan odvzema vzorca urina prej natančno popisati vrsto in količino živil, ki jih bo otrok zaužil.

Perharičeva pričakuje, da bo raziskava, vredna 80.000 evrov, končana februarja prihodnje leto, denar za stroške dela zagotavlja ministrstvo za zdravje. Občina Zagorje bo krila pripravo tiskanega gradiva za preiskovance in stroške kemične analize urina, ki so ocenjeni na 16.000 evrov.

Zemlja okoli trboveljskih vrtcev je ustrezna

Medtem so že znani rezultati analize tal zemlje v okolici vrtcev v občini Trbovlje. Občina je, je dejala županja Jasna Gabrič, želela preveriti, ali bi se lahko v Trbovljah ponovila zgodba iz nekaterih drugih občin, ki se ukvarjajo s problematiko oporečnosti zemlje v okolici vrtcev. Zato so pri domačem podjetju Regionalni tehnološki center Zasavje naročili analizo težkih kovin v tleh v okolici vseh štirih enot vrtca Trbovlje. Rezultati so že znani.

»Lahko rečem, da so nas potolažili oziroma ovrgli naše skrbi. Analizirali so številne težke kovine – arzen, kadmij, celotni krom, baker, nikelj, svinec, cink, kobalt, molibden in živo srebro. Nobena od teh težkih kovin ni dosegla opozorilnih in seveda tudi ne kritičnih vrednosti, pač pa se gibljejo v mejnih vrednostih,« je povedala županja. A to še ne pomeni, je dodala, da so končali delo, zadeve bodo spremljali tudi v prihodnje.

V Trbovljah so v preteklih tednih izvedli še dve analizi, in sicer pitne vode v občinski zgradbi, občina pa je podprla tudi raziskovalno nalogo dijakinje, ki je analizirala vsebnost arzena in antimona v potoku Trboveljščica. Rezultati so pokazali, da je voda ustrezna, vrednosti obeh elementov v potoku pa sta bili pod mejnimi oziroma pod mejo detekcije.