Odboja tečajev delnic v februarju ne gre gledati zgolj kot tehnični odboj, saj so se v tem času zgodili tudi premiki v kitajskem gospodarstvu. Ob koncu januarja oziroma v začetku februarja Kitajci praznujejo novo leto, to pa je čas zmanjšane gospodarske aktivnosti. Gospodarstvo je tako v polnem teku šele marca. Letos so bili podatki za prva dva meseca slabi, bistven popravek pa je nastal marca.

K povečani gospodarski aktivnosti sta prispevali tako država s povečanim porabljanjem kot tudi centralna banka z monetarno ekspanzijo. Država je namreč spet začela spodbujati gospodarstvo z novimi infrastrukturnimi projekti, predvsem gradnjo cest in železnic. Zaradi povečanega obsega kreditiranja se je povečalo tudi povpraševanje po nepremičninah, zaradi česar so cene nepremičnin začele rasti, to pa je povzročilo večje naložbe v novogradnje, povečalo se je tudi povpraševanje po jeklu.

Proizvajalci jekla, ki so se spopadali s presežnimi zmogljivostmi in nizkim povpraševanjem, so nenadoma dobili precej naročil, kar je, vsaj začasno, bistveno zmanjšalo njihove težave in odložilo proces zmanjšanja presežnih zmogljivosti. Zaradi večjega povpraševanja so se zvišale tako cene jekla kot tudi železove rude.

Kitajsko gospodarstvo je v prvem četrtletju zraslo za 6,7 odstotka, kar je v skladu tako s pričakovanji analitikov kot tudi s cilji kitajske vlade, ki si želi gospodarsko rast obdržati na ravneh med 6,5 in 7 odstotkov. Poleg ukrepov spodbujanja gospodarstva bo gospodarska rast v prihodnje odvisna od rasti potrošnje ter rasti v storitvenem sektorju, medtem ko bodo tradicionalne industrijske panoge, kot je jeklarstvo, verjetno negativno prispevale h gospodarski rasti.