Januarja je kreditojemalec Nove KBM dobil nepričakovano pošto od njemu dotlej neznanega podjetja Svea Finance s sedežem v Mariboru. V dopisu ga je neimenovani podpisnik obvestil, da je bila terjatev Nove KBM prenesena nanje. In da bo moral posojilo, ki ga je nekoč najel pri mariborski banki, poslej odplačevati Svei Financam. Pogodbe, na podlagi katere so izpeljali ta prenos terjatve, mu niso bili pripravljeni razkriti.

Za julija 2014 ustanovljeno podjetje Svea Finance je slišal prvič, družba ima sedež v poslovni stavbi City, streljaj od upravne stavbe NKBM. Register podjetij razkriva, da sta njena zastopnika Hrvat Dejan Petričko in Madžar Balazs Pados, lastnik pa je Svea Ekonomi Cyprus Ltd, ki ima sedež v Limassolu. Nekoč se je to podjetje imenovalo Cogilane Holdings Limited.

Prenos kredita na podjetje s ciprskim offshore kapitalom je mariborskega podjetnika (njegovo ime hranimo v uredništvu) zelo presenetil. Res je, da je bilo njegovo stanovanjsko posojilo, ki ga je najel leta 2008, že enkrat preneseno na hčerinsko podjetje KBM Fineko, po ukinitvi te družbe pa je bilo leta 2014 vrnjeno matični banki. Vendar je od takrat svoje obveznosti do banke redno odplačeval in bi NKBM na podlagi tega pogodbenega odnosa, ki se bo iztekel leta 2018, prislužila več tisoč evrov obresti. Kljub temu so bančniki njegovo kreditno pogodbo raje prodali z več kot 70-odstotnim diskontom podjetju v ciprski lasti.

»Slabe« kredite prodala tudi PBS

Predmetna kreditna pogodba seveda ni edina, ki naj bi jo Nova KBM z velikim popustom prodala Svei Financam. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je družba, katere lastniki se skrivajo v sredozemski davčni oazi, od nje odkupila večmilijonski sveženj posojil, v katerem so vse prej kot izključno slabi kreditni posli. Začetek leta je Večer poročal o tem, da so Svea Finance odkupile za 497.000 evrov terjatev Poštne banke Slovenije, banki pa so plačale le petnajst odstotkov njihove vrednosti. Svea Finance so samo v prvih devetih mesecih delovanja v Sloveniji, to je do aprila lani, nakupile za več kot deset milijonov evrov terjatev.

»Nova KBM je sodelovala z družbo Svea Finance oziroma skupino Creditexpress v okviru aktivnosti za zniževanje nedonosnih terjatev in v skladu s sprejeto strategijo upravljanja slabih naložb, ki jo banka dejavno uresničuje. Zaradi spoštovanja poslovne skrivnosti podrobnosti o poslovnem odnosu z družbo ne moremo razkrivati,« odgovarjajo v Novi KBM. Naj omenimo, da na istem mariborskem naslovu kot Svea Finance deluje tudi slovenska izpostava podjetja Creditexpress, ki se prav tako ukvarja z odkupom terjatev in izterjavo dolgov. Tudi to mariborsko podjetje vodita Petričko in Pados, ki pa sta večino časa v tujini. Na sedežu podjetij je mogoče srečati kvečjemu najete študente, ki kličejo upnike in terjajo poplačilo odkupljenih terjatev.

Strategija upravljanja slabih naložb med drugim zajema aktivnosti za dosego poplačila nedonosnih terjatev, prestrukturiranje in tudi prodajo terjatev, kar so v poslovni praksi ustaljeni instrumenti, poudarjajo v Novi KBM. A kot že rečeno, posojilo, ki ga je najel in odplačeval naš bralec, je bilo vse prej kot nedonosno, saj je od leta 2011 redno odplačeval pogodbeno dogovorjene anuitete.

Uspešni švedski izterjevalci dolgov

Uradni podatek, kdo je lastnik offshore podjetja Svea Ekonomi Cyprus, ni javno dostopen. Podjetje je navedeno kot član švedske finančne skupine Svea Ekonomi, ki se že od leta 1981 ukvarja z odkupom terjatev in izterjavo dolgov. V tem poslu so Švedi očitno zelo uspešni, saj je skupina lani ustvarila 197,3 milijona evrov prihodkov iz poslovanja in prislužila kar 42 milijonov evrov dobička.

»Prek našega ciprskega podjetja vodimo finančne operacije zunaj nordijskih držav, med katere sodijo tudi Svea Finance, d. o. o.,« nam je na naša vprašanja, ki smo jih poslali v švedsko centralo, odgovoril Anders Lidefeld. »Ne moremo razkrivati naših potencialnih poslovnih odnosov s strankami, ker bi s tem kršili zakonodajo, v skladu s katero poslujemo.« Lidefeld trdi, da je ciprska družba v lasti matičnega švedskega krovnega podjetja, vendar nam uradnega dokumenta o tem ni bil pripravljen razkriti. Tudi na vprašanje, kdo so lastniki matičnega podjetja, nam ni odgovoril.

Tomaž Klipšteter