Pri varuhu človekovih pravic so zdravniško zbornico opozorili, da morajo več besede dobiti prijavitelji sumov napak pri zdravljenju. Pri tem so se odzvali na opozorila Urške Trotovšek, mame Sebastiana Ojsterška, ki je umrl po zdravljenju v ljubljanskem UKC.

Prizadetim je treba dati možnost, da uveljavijo svoje pravice

23-letnika, ki mu je težave povzročala presnovna motnja cistinoza, je po odstranitvi nedelujoče ledvice leta 2011 doletela pljučnica. Da ne bi ostal brez kisika, so ga morali intubirati. Prvič naj bi si intubacijsko cevko v agoniji odstranil sam, drugič so mu jo, ker je že okreval, odstranili zaposleni. A znova so se pojavile težave z dihanjem, oživljanje pa je privedlo do poškodb možganov. Fant je umrl po premestitvi v celjsko bolnišnico leta 2012.

Po besedah staršev so zaposleni v bolnišnici šele naknadno začeli trditi, da so fanta po odstranitvi intubacijske cevke ves čas predihavali. Predsednik zdravniške zbornice prim. Andrej Možina je lani potrdil, da predihavanja res niso zabeležili. Kljub temu so v zunanjem strokovnem nadzoru, kjer so poleg dokumentacije upoštevali še pričevanja zaposlenih, ocenili, da so njihove trditve verodostojne in torej ni šlo za napake pri zdravljenju.

Tudi uradu varuha človekovih pravic so na zbornici pojasnili, da so glede na ugotovitve nadzornikov v bolnišnici ravnali vestno in v skladu z dobro klinično prakso. Ker je tožilec zdravniške zbornice ocenil, da od postopka pred razsodiščem zbornice ni pričakovati novih zaključkov, ni predlagal uvedbe pripravljalnega postopka, so dodali.

A kot so pri varuhu opozorili zdravniško zbornico, njeni akti prijavitelju dajejo pravico, da v osmih dneh po prejemu sklepa tožilca zbornice o zavrnitvi oziroma zavrženju prijave sam predlaga uvedbo postopka pred zborničnim razsodiščem. »Menimo, da te pravice prijavitelj ne more izkoristiti, če ne prejme pisnega sklepa o zaustavitvi ali zavrženju postopka.« Čeprav nimajo pooblastila za nadzor njenega delovanja, pričakujejo, da bo zbornica sledila tem ugotovitvam in prijaviteljem omogočila uveljavljanje pravic.

»Nismo imeli priložnosti opredeliti se«

»Prejeli smo le stališče odbora zbornice za strokovnomedicinska vprašanja, od tožilca pa ničesar. Do njegove odločitve se zato nismo imeli priložnosti opredeliti,« je dejala Urška Trotovšek. Ob stališču varuha človekovih pravic zato čakajo na možnost, da predlagajo uvedbo postopka pri zbornici. Še vedno pa starši čakajo tudi na epilog odškodninske tožbe zoper UKC Ljubljana. Tudi ta je, poudarja Trotovškova, zanje pot do resnice in odgovorov o smrti njihovega sina.

Kot kaže, na zdravniški zbornici ne bodo upoštevali stališča varuha človekovih pravic in staršem ne bodo dali možnosti pritožbe na tožilčevo odločitev. Na naše poizvedovanje, ali bodo stališče upoštevali in kako – morebiti z izdajo pisnega sklepa tožilca za nazaj, ponovitvijo postopka ali kako drugače, nismo dobili jasnega odgovora. Sporočili so, da so varuhu pisno odgovorili. A iz njihovega odgovora ni razbrati namere, da bodo korigirali svojo prakso, ki prijaviteljem ne omogoča uveljavljanja pravic. V njem so zgolj ponovili, kako so v primeru prijave svojcev Sebastiana Ojsterška ravnali doslej.