Višje sodišče je po pritožbi žužemberškega župana Franca Škufce in njegovega zagovornika Boruta Škerlja odločilo, da Škufca ni zlorabil uradnega položaja ali pravic z namenom, da bi svojemu takratnemu podjetju pridobil premoženjske koristi v primeru prevoza otrok v novomeško osnovno šolo Dragotina Ketteja. Prvostopenjsko sodišče v Novem mestu ga je namreč maja lani obsodilo na pogojno kazen enega leta s preizkusno dobo petih let. Oprostilna sodba višjega sodišča je pravnomočna.

Predmet sodne obravnave so bili prevozi otrok s posebnimi potrebami iz Žužemberka v novomeško šolo in nazaj v obdobju od januarja 2000 do novembra 2004. Prevoze je plačevala občina, opravljalo pa takrat še županovo podjetje FS prevozi. Tožilstvo je županu očitalo, da ni izvedel zakonsko predpisanega javnega naročila in s tem ni ravnal po načelu gospodarne in transparentne porabe proračunskih sredstev.

Nihče ga ni opozoril, da dela narobe

Z ravnateljico šole Bredo Oklešen sta se najprej ustno dogovorila za prevoze, nato je kot direktor podjetja z ravnateljico podpisal dve pogodbi. Škufca je nato kot župan odredil plačilo računov, ki jih je šola izstavljala občini. Šola je nato ta sredstva po odredbi Oklešnove nakazovala naprej županovemu podjetju. Po mnenju tožilstva naj bi tako Škufca svojemu podjetju FS prevozi na škodo proračuna občine pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 73.268 evrov.

»Višje sodišče je poudarilo, da obstaja tehten dvom o tem, da je šlo Škufci za pridobitev protipravne premoženjske koristi. Potrdilo je naše stališče, da mu ni mogoče očitati zlorabe uradnega položaja,« je povedal Škerlj. Kot pravi Škufca, je bil takrat prepričan, da dela prav, oziroma ga nihče ni opozoril, tudi Dare Pucelj ne, ki je bil takrat svetovalec za družbene dejavnosti, da bi lahko bilo v postopku kaj narobe. »Podjetje FS prevozi je šoli dalo ponudbo, poleg še dveh drugih ponudnikov. Bili smo najcenejši. Kasneje, ko s šolo nismo več sodelovali, so se cene prevozov precej dvignile,« še pravi Škufca. Zlorabe uradnega položaja in pravic je bila obtožena tudi Oklešnova, ki je na predobravnavnem naroku dejanje priznala in sprejela pogojno kazen desetih mesecev s preizkusno dobo dveh let.