Vsega 4,5 metra širok most čez Sočo z nosilnostjo največ 25 ton je bil močno dotrajan, srečevanje vozil na njem pa skorajda nemogoče. Direkcija RS za infrastrukturo ga bo obnovila do konca letošnjega leta. Naložba bo stala 600.000 evrov in bo ena največjih prometnih pridobitev letošnjega leta na severnoprimorskih cestah.

Šest nosilnih stebrov mostu bodo popravili, 65 metrov cestišča pa povsem zamenjali. Na stebre bodo namestili novo širšo jekleno konstrukcijo, vozišče bodo razširili na 6,5 metra, ob strani pa uredili 1,6 metra širok pločnik. Po končani obnovi omejitev za tovorna vozila ne bo več. Z deli nameravajo končati do 15. decembra. Vse dotlej bo most zaprt za ves promet. Obvoz v Goriška Brda je urejen z goriške strani čez solkanski most.

Most čez Sočo je bil zgrajen v času italijanske okupacije kmalu po prvi svetovni vojni, nazadnje pa je bil obnovljen leta 1955. Zaradi neustreznega priključevanja na cesto in dotrajanosti nosilne konstrukcije ne izpolnjuje današnjih standardov prometne varnosti in zanesljivosti. Pri tem pa ni edini. Na severnem Primorskem je promet zaradi dotrajanosti omejen na devetih mostovih na državnih cestah, po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo pa je v Sloveniji dotrajanih skupaj kar 388 mostov. no