Naša največja založba in knjigotrška mreža Mladinska knjiga Založba je na včerajšnji četrti javni dražbi dobila novega večinskega lastnika, Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). Na dražbi 51,23-odstotnega deleža družbe, ki jo je februarja letos razpisala DUTB kot zastavni upnik na teh delnicah, drugih zainteresiranih za nakup ni bilo. Slaba banka je z nakupom unovčila zavarovanja iz naslova kreditov, ki sta jih mariborskima cerkvenima holdingoma Zvon pred njunima stečajema odobrili državni banki NLB in Abanka, s katerih so bile terjatve prenesene na slabo banko.

Slaba banka je za STA pojasnila, da je odločitev skladna z njihovim poslanstvom. Če jim določenega premoženja ne uspe prodati po ustrezni ceni, ga kupijo sami in ga v nadaljevanju nato prestrukturirajo z namenom dviga njegove vrednosti ter poznejše prodaje. Skladno s tem bo tako DUTB že na naslednji skupščini sodelovala pri imenovanju novih članov nadzornega sveta družbe, saj se dosedanjim štirim predstavnikom kapitala v nadzornem svetu mandat izteče v začetku junija 2016.

Le prehodna faza v iskanju pravega

Uprava Mladinske knjige, ki ji predseduje Peter Tomšič, je včeraj podala izjavo, v kateri poudarjajo, da pod okrilje slabe banke niso prišli zaradi lastnih težav, v nasprotju z večino njenih preostalih naložb. Poudarjajo tudi, da gre pri lastništvu DUTB za prehodno fazo v iskanju pravega dolgoročnega strateškega lastnika družbe. »Upamo si trditi, da smo po izvedeni razdolžitvi in konsolidaciji poslovanja danes ne zgolj normalno delujoče podjetje, temveč tudi institucija širšega nacionalnega pomena. Upamo, da se bodo odločevalci pri DUTB tega zavedali in ustrezno izpeljali bodoči prodajni proces.«

Glavni urednik založbe Bojan Švigelj na vprašanje, kako gledajo na dejstvo, da jim v treh letih strateškega lastnika ni uspelo najti, odgovarja, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi se želel strateško ukvarjati z založništvom in bi bil kapitalsko sposoben prevzema. »Kar pa zadeva tuje partnerje, je težava verjetno v tem, da se zavedajo, da na tako majhnem trgu založništvo in knjigotrštvo nista prav lahka posla.«