Laščani so na ministrstvo za okolje in prostor pred dnevi naslovili dopis, v katerem pristojne opozarjajo, da so kljub številnim ukrepom, ki so jih na Celjskem izvedli gorvodno na reki Savinji, poplavno še bolj ogroženi kot prej. »Ob močnem deževju se gladina Savinje zelo hitro dviga, tok vode pa je veliko močnejši, zato nas zelo skrbi, da bomo ob prvem močnejšem deževju spet utrpeli veliko škodo,« pravi župan Franc Zdolšek, ki upa, da bo država našla denar, da bo lahko nadaljevala dela na odseku Marija Gradec–Udmat.

Tam so z deli začeli pred dvema letoma, a so nato zastala, letos pa naj bi se vendarle nadaljevala. Nenazadnje so na občini za pripravo dokumentacije, poplavno študijo, idejne zasnove protipoplavnih ukrepov in prostorskoizvedbene akte doslej namenili že veliko denarja, a kaj, ko so odvisni predvsem od države.

Da je številne Laščane še vedno strah vsakega močnejšega deževja, prizna tudi Breda Kovačič, ki je bila doslej v poplavah oškodovana že trikrat. »Povem vam, da voda narašča tako hitro, da ni mogoče pred njo pravočasno umakniti skoraj nič. Zato me je vedno strah, ko dežuje in vidim, da se nivo Savinje dviguje,« pravi Kovačičeva, ki je bila v poplavah nazadnje oškodovana pred štirimi leti. V strahu živijo pa že mnogi drugi, ki živijo ob Rimski cesti, Trubarjevem nabrežju in v Marija Gradcu.

Čakajo na rezultate študije

A v ministrstvu zagotavljajo, da protipoplavni ukrepi ostajajo med prednostnimi nalogami tudi v prihodnje. V ureditev marijagraškega ovinka so doslej vložili že dobre tri milijone evrov in izvedli številna dela na ovinku in sotočju z Lahomnico. Poudarjajo, da se bo poplavna varnost Laškega bistveno izboljšala šele, ko bodo začeli popolnoma obratovati suhi zadrževalniki in drugi objekti, ki so bili zgrajeni v okviru prve faze.

Trenutno še čakajo na študijo porečja Savinje, ki je v končni fazi in bo dala odgovore in usmeritve, kakšne ukrepe je smiselno nadaljevati v drugi fazi. »Ko bodo znani rezultati hidrološke študije, bomo začeli načrtovati nadaljnje ukrepe, ki bodo zagotavljali večjo poplavno varnost vseh prebivalcev ob porečju Savinje. Na območju Laškega so predvideni tudi zasipi oziroma nasipi ter zidovi, ki bodo zagotovili maksimalno povečanje prevodnosti marijagraškega ovinka ter ureditve vse do Strmce in Udmata,« še zagotavljajo v ministrstvu, kjer pravijo tudi, da bodo potrebne ukrepe še naprej financirali s pomočjo denarja iz evropskega kohezijskega sklada.