Dejstvo je, da je izdelovanje skakalne smučke v primerjavi z alpsko velika izguba. Krog ljudi, ki jih uporablja, je izjemno majhen. Večina izdelanih skakalnih smuči je podarjenih. Ker denar ne kroži, je poslovna izguba neizbežna. Mislim pa, da bi bilo mogoče v aktualnem primeru najti rešitev. Vprašanje je, ali je novi lastnik sploh pripravljen prodati blagovno znamko za izdelavo smuči, jo morda podariti ali celo prepovedati. Zato bi bilo treba s pomočjo strokovnjakov in bank ustanoviti oddelek, ki bi proizvajal smuči mimo Elana. To bi bilo po mojem mnenju še najlažje. Če pa želiš, da bo na teh smučeh skakal Peter Prevc ali kateri drugi uveljavljeni smučar, pa potrebuješ denar. Kot je treba plačati tudi servisno službo ter nagrade in pogodbe tekmovalcev. Pa smo spet v začaranem krogu.