Pred skoraj 30 leti so končali svoj Dom obrti, pozneje pa v mestu z obnovo Kašče pokazali tudi dobro sodelovanje z okoljem in posluh za kulturo, saj je v prenovljeni stavbi stalna razstava slikarja Franceta Miheliča. Obenem je iz centra storitvenih dejavnosti nastala manjša obrtna cona, utrip škofjeloškemu gospodarstvu pa v sedanjem času dajejo tudi tako znana podjetja, kot je Meroslovje Lotrič.

»Ponosni smo, da so kar trije naši obrtniki že postali obrtniki leta. Res je, da je število članov, potem ko članstvo ni več obvezno, tudi upadlo – a zbornica skuša z različnimi dejavnostmi svojim članom pomagati pri vsakdanjem poslovanju in izobraževanju. Pomembno se nam zdi, da nam prisluhnejo tudi v občinah in razvojni agenciji – tako lahko v tem okolju tudi obrt in podjetništvo napredujeta,« je prepričana sekretarka Petra Dolenc. Pohvalno je, da že od leta 2010 nagrajujejo dijake srednje lesarske šole za izdelke ob zaključnem izpitu, pozneje so to začeli še pri strojnikih. To kaže, da imajo posluh za nove generacije, ki seveda poganjajo tudi gospodarski utrip. šu