Čeprav naj bi za projekt podžupana Kranja Borisa Vehovca denar prispevali tudi davkoplačevalci, saj naj bi iz proračuna plačali večino novega športnega parka, se je predsednik sveta krajevne skupnosti Kokrica, Milan Klemenčič, odločil, da sejo o tem zapre za javnost, ker ga je zmotila prisotnost (edinega) novinarja Dnevnika.

Kaj se je dogajalo na seji, nam je povedal Blaž Medja, ki je bil na sejo povabljen kot predstavnik skupine krajanov, ki nasprotuje vsiljenemu projektu z utemeljitvijo, da ta nima ne ustrezne podlage v proračunu ne podpore v okolju, kjer naj bi ga izpeljali.

»Svetniki so v resnici prvič videli skico oziroma načrt bejzbolskega igrišča in vsega drugega. Na seji sploh niso glasovali o podpori, ker jih je večina šele zdaj dobila informacije, za kaj gre. Je pa svet sprejel sklep, da bo krajevna skupnost pripravila novo pogodbo o uporabi obstoječih igrišč, kjer smo športniki sami uredili marsikaj – od travnate podlage do lesenih objektov, otroških igrišč,« pojasnjuje Medja. Nasprotniki bejzbolskega igrišča na Kokrici pravijo, da lahko glede na izjave predsednika krajevne skupnosti Klemenčiča zdaj najbrž pričakujejo, da bodo »pritisnili« nanje s spremenjeno pogodbo o uporabi obstoječega igrišča. Zato ker so se uprli podžupanovemu projektu.

V gradivu za sejo je predsednik sveta Milan Klemenčič ostro obračunal tudi z mestno svetnico Barbaro Gunčar, ki je bila do zdaj vabljena na seje sveta krajevne skupnosti, saj je bila izvoljena v tem okolju. Tokrat je niso povabili, Gunčarjeva pa ob tem poudarja, da dela le tisto, za kar so jo ljudje izvolili. »Ne morem soglašati z nečim, kar nima podlage v mestnem proračunu, in še manj s projekti, ki ne rešujejo bistvenih problemov. Športni park na Kokrici si želimo desetletja, zdaj pa je bilo v ospredju bejzbolsko igrišče, ki ni želja krajanov, temveč je projekt podžupana Borisa Vehovca. Tako ne moremo delati z javnim denarjem. Za športni park letos ni v proračunu niti centa, ljudem pa se obljublja vse po vrsti, da le potrdijo bejzbol. Medtem pa niti ceste do športnega parka nimamo,« opozarja Gunčarjeva.

Umik po »dogajanju naroda«

Boris Vehovec, podžupan za družbene dejavnosti in svetnik vodilne županove stranke Več za Kranj, projekta bejzbolskega igrišča do zdaj, razen na Kokrici, ni še nikomur predstavil, čeprav naj bi že julija gostilo evropsko prvenstvo. Tega je Vehovec pridobil kot predsednik bejzbolske zveze Slovenije in za to igrišče naj bi mednarodna zveza prispevala denar za izgradnjo. Nastalo naj bi na sedanjem nogometnem igrišču, ki ga krajani uporabljajo desetletja. Odgovora na vprašanje, kako sam ocenjuje to solistično akcijo, nam včeraj ni hotel dati. Zato pa so s kranjske občine sporočili, da bo na Kokrici nastal park z igrišči (bejzbol ni niti omenjen) za različne športe in s spremljevalnimi objekti.

Projekt bejzbolskega igrišča na Kokrici pa je tudi za mestni svet za zdaj še popolna uganka, zato je svetnik SD Jani Černe na župana Trilarja naslovil svetniško vprašanje o projektu.