Če do 15. oktobra 2015 ne bomo dobili v podpis ustrezne pogodbe, bomo odstopili od naložbe, je jeseni zagrozilo vodstvo proizvajalca žerjavov in avtodvigal. Palfingerjev ultimat je sprožil pravcato lokalno krizo, ki jo je prišel razreševat celo minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Avstrijsko podjetje je doseglo svoje, saj je nemudoma dobilo v dolgoročno posest obetano zemljišče javnega podjetja Snaga. Od takrat pa se Palfingerju nenadoma ne mudi več.

Če bi vodstvo avstrijskega podjetja izpolnilo svoje lanske napovedi, bi morala na Teznem v Mariboru že stati nova lakirnica. Vendar je na dotični parceli še zmeraj vse po starem. Kar ne preseneča, saj Palfinger doslej ni niti vložil prošnje za izdajo gradbenega dovoljenja niti ni sklenil pogodbe z izvajalcem gradbenih del.

Michael Steiner, direktor mariborskega Palfingerja, ne ve napovedati, kdaj bodo začeli graditi. »Pogodbo z izvajalcem bomo sklenili v kratkem,« je napovedal. Začetek gradbenih del bo odvisen od tega, kdaj bodo prejeli gradbeno dovoljenje. Na našo pripombo, da utegne ta postopek trajati tudi več kot mesec dni, je Avstrijec odvrnil, da je prepričan v hitro delovanje pristojnih slovenskih uradov. In da bo lakirnica dokončana še letos. O časovni stiski pri realizaciji 5,8 milijona evrov vredne naložbe skratka ni več ne duha ne sluha.

Pred natanko pol leta se je Steinerju še strašansko mudilo. Tožil je, da na odkup zemljišča čakajo že dolgi dve leti in da je njihovega potrpljenja konec, saj je zagon proizvodnje v novi lakirnici načrtovan za drugo četrtletje 2016. Zato je postavil že omenjeni ultimat: če do 15. oktobra na Mestni občini Maribor in v vodstvu Snage ne pripravijo ustrezne pogodbe, bodo nepreklicno odstopili od naložbe, s tem pa bi postala dolgoročno ogrožena celotna mariborska proizvodna lokacija.

Minister ni vznemirjen

Glede na znane podatke je bila za zamudo pri sklepanju pogodbe odgovorna Mestna občina Maribor. Tedanji direktor Snage Aleš Vajngerl se je skliceval na zakonska določila, po katerih mora občina pred prodajo poslovno potrebne nepremičnine svojemu javnemu podjetju zagotoviti po namenu in vrednosti enakovredno zemljišče. Svoj prav je Vajngerl dokazoval še s pravnim mnenjem Aleksija Mužine in da je tozadevni sklep že izglasoval mestni svet. Vendar občina ni izpolnila te obveznosti, čeprav so se še oktobra na skupnem sestanku predstavnikov obeh podjetij, župana in ministra dogovorili o podpisu zakonite pogodbe, ki jo je direktor Vajngerl predložil nadzornemu svetu in ta nanjo ni imel pripomb.

Ko so Palfingerjevi šefi postavili ultimat, je nadzorni svet iz nekrivdnih razlogov odpoklical odločnega Vajngerla in na njegov položaj imenoval Cveta Žalika. Novi direktor ni imel pomislekov pri sklepanju pogodbe, s katero je Snaga avstrijski tovarni žerjavov in avtodvigal zagotovila 14-letno stavbno pravico na zemljišču, ki ga tovarna potrebuje za gradnjo nove lakirnice, Mestna občina Maribor pa naj bi v roku leta dni zagotovila Snagi ustrezno nadomestno zemljišče. Kabinetu župana Andreja Fištravca smo postavili vprašanje, ali so Snagi že zagotovili alternativno parcelo. Odgovora nismo prejeli.

Nenadna lagodnost Avstrijcev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška ne vznemirja. Začetek tedna si je prišel ogledat Palfingerjevo proizvodnjo. Bil je pozitivno presenečen, saj gre za dve podjetji znotraj skupine, ki z 800 delavci ustvarita več kot 120 milijonov evrov prihodkov, kar je desetina vsega prometa koncerna v avstrijski lasti. »Veseli me, da so se končno uspeli dogovoriti z občino, saj gre za pomembno širitev proizvodnje. Naložba v lakirnico naj bi bila vredna okoli šest milijonov evrov, dokončati pa jo nameravajo do konca leta,« je dejal minister.