Toda ti strahovi so povsem odveč. Klasičnost je prednost. Duhovnost je nekaj lepega. Medsebojna povezanost osrečuje in latinščina je v resnici velik privilegij. Ne verjamete? Vprašajte naše dijake.

Temelj našega poslanstva je izobraziti in vzgojiti mlade v skupnosti na temelju krščanskih vrednot in klasičnosti v razgledane, ustvarjalne in plemenite osebnosti, pripravljene za nadaljnjo celostno rast in odgovorno življenje v družbi. Pri tem sledimo predvsem tistemu, kar sta nam dala antična kultura in krščanstvo. Za nas je zelo pomembna duhovna dimenzija človeka, velik poudarek pa dajemo tudi dramskemu ustvarjanju, imamo kar tri dramske skupine, športu, v katerem dijaki dosegajo številne uspehe, likovnemu ustvarjanju in prostovoljstvu.

Še posebno smo ponosni na zborovsko petje, saj imamo kar pet zborov, v katerih prepeva več kot polovica dijakov. Veseli smo tudi naših dijaških podjetij ter številnih dosežkov na naravoslovnih področjih, ki so kronani z odličnimi uspehi na maturi. Pri teh in še mnogih drugih dejavnostih pa nas vedno spremlja geslo naše šole, ki se glasi: Amor magister optimus – Ljubezen je najboljša učiteljica.

Veča 10, 11