»Predstava Republika Slovenija traja že petindvajset let; narejena je z vašim denarjem. In ves ta čas ste – kot statisti ali pa glavni igralci – njen del,« so premiero, ki bo prihodnjo sredo in jo po lastnih besedah posvečajo 25-letnici samostojne države, provokativno napovedali v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG). »Res pa je, da smo projektu nadeli oznako strogo zaupno, zato vam o njem ne moremo povedati prav veliko,« je zbranim pojasnil Goran Injac, umetniški vodja SMG. »Namesto tega vam bomo pokazali odlomek iz nastajajoče uprizoritve; opozarjam vas, da je fotografiranje in snemanje prepovedano. Vsi avtorji predstave bodo ostali anonimni; posameznik v tem kontekstu preprosto ni pomemben, pomembna je država.«

Magnetogram kot predloga

Kmalu se je izkazalo, da ta teatralno skrivnostni uvod precej posrečeno odraža določene vsebinske in motivne poudarke v predstavi: sestavljena je namreč iz treh delov, ki se tako ali drugače dotikajo nekaterih znanih, a nikoli povsem razrešenih dogajanj iz obdobja po osamosvojitvi, ki še danes burijo duhove. Tako v prvem delu realna oseba, upokojeni obveščevalec, pove zgodbo o tem, kako je na ministrstvu za obrambo štel milijone, ki so se obračali v trgovini z orožjem. V drugem delu spremljamo sestanek vodilnih mož slovenske politike, ki razpravljajo o zagatnih razmerah, težavah pri posredovanju orožja Hrvaški in Bosni in Hercegovini ter o možnosti neprijetnih razkritij – gre za uprizoritev resničnega sestanka po magnetogramu seje pri takratnem predsedniku republike leta 1993, ki je vse do leta 2011 nosil oznako tajnosti.

Tretji del predstave se dotika znane afere Depala vas iz leta 1994 in bo zasnovan v bolj spektakelsko-parodični obliki: uprizorili bodo namreč vseh pet različic tistega, kar naj bi se zgodilo med vojaškimi specialci in policijskim »vohunom«; zapisnik namreč ponuja eno razlago dogodkov, izjave vojakov na sodišču drugo in tako naprej. Dokončnega sklepa afera ni dobila nikoli, saj je primer po desetih letih zastaral.

Simptom slovenske države

»Med pripravo predstave se je seveda pogosto zastavilo vprašanje, zakaj bi bilo sploh treba znova obujati te teme, toda odgovor je pravzaprav preprost: gre za dogodke iz časa nastajanja naše države, ki so določili tudi smer njenega nadaljnjega razvoja,« je povedal direktor SMG Tibor Mihelič Syed. »Navsezadnje se razni interpreti osamosvojitvenega obdobja še danes ukvarjajo s temi dogajanji, ki ostajajo predmet razhajanj in različnih zamer. Ravno sestanek pri predsedniku republike, ki smo ga v predstavo prenesli v celoti, je nekakšen simptom vseh afer, ki so skozi leta zaznamovale našo politiko.«

Dodaja še, da se niso želeli politično opredeljevati. »Nismo hoteli dajati kakršnih koli sodb, ampak zgolj prikazujemo neko realpolitično situacijo, z nje odstiramo mitološko tančico; navsezadnje se skozi magnetogram takratni vodilni politiki pokažejo kot povsem običajni ljudje s svojimi interesi in strahovi.« Na premiero so povabili tudi vse akterje obravnavanih dogodkov, a posebno navdušenega odziva ni bilo; prevladovale so vljudne zavrnitve in opravičila, da so gospodje takrat že zasedeni.