»V prometni prihodnosti Nove Gorice bodo na prvem mestu pešci in kolesarji. Osebno vozilo izgublja primat. Kar pa ne pomeni, da ga bomo iz mesta odstranili. Naivno in neodgovorno bi bilo to trditi,« pravi Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo na Mestni občini Nova Gorica. Poleg tega s prometnim načrtom za širše mestno območje, ki so ga javnosti predstavili ta teden, iz središča mesta umikajo neprimerna parkirišča, omejiti želijo tovorni promet in poskusno v Rejčevi ulici ter najverjetneje tudi v starem delu Solkana snujejo deljeni prostor, ki si ga bodo enakovredno delili pešci, kolesarji, javni promet in vozniki motornih vozil.

Z dokumentom, ki ni ne prvi in ne zadnji v nizu snovanja trajnostne mobilnosti mesta, želijo dosedanje bolj ali manj naključno urejanje prometa narediti bolj premišljeno in načrtovano. Občani lahko občini predajo svoje mnenje, pobude in predloge še do konca naslednjega tedna.

Brezplačna parkirišča se umikajo na obrobje

S prometnic, kjer parkiranje zdaj ni ustrezno rešeno, umikajo parkirne prostore. Modro cono, ki zdaj zagotavlja okrog 450 parkirnih prostorov, želijo razširiti. Torbičeva pojasnjuje, da gre parkirna ureditev z roko v roki s pogostejšim javnim linijskim potniškim prometom in z ureditvijo parkiranja ob večstanovanjskih zgradbah. Na vprašanje, ali razmišljajo tudi o gradnji parkirišč s sistemom parkiraj in se pelji, Torbičeva nima enoznačnega odgovora. »Odgovore na ta vprašanja bo dala celostna prometna strategija čezmejne goriške regije. Sama pa nisem ravno prepričana, da je to za nas primeren sistem. Zaradi majhnosti mesta se bolj nagibam k rešitvi parkiraj in pojdi oziroma se pelji s kolesom,« pojasnjuje sogovornica.

Deljeni prostor v Rejčevi ulici

O deljenem prostoru so po vzoru ljubljanske Slovenske ceste v Novi Gorici že razmišljali in zanj tudi skušali pridobiti sredstva, a za zdaj neuspešno. Načelnica za okolje in prostor pojasnjuje, da ga bodo poskušali urediti vsaj poskusno. Primerna za to se jim zdita Rejčeva ulica, ob kateri se nizajo šole, lekarna, zdravstveni dom in trgovine, ter stari trg v Solkanu. Že zdaj se trudijo, da bi v mestnem središču omejili tovorni promet na najnižjo možno stopnjo. »Popolnoma omejiti ga seveda ne moremo, saj tudi v mestu potekajo dejavnosti, ki so od njega odvisne. Želimo pa doseči, da bi ga bilo čim manj in da vozniki tovornih vozil skozi mesto ne bi iskali najhitrejših možnih poti,« pravi Torbičeva.

Ko so v Novi Gorici pred pripravo prometnega načrta popisovali in zbirali informacije o kritičnih odsekih in nevarnih točkah, se jih je zbralo za več milijonov evrov. Med največje naložbe sodijo tri večje prometne naloge: po Vodovodni poti povezati nakupovalno središče Qlandija in poslovno cono v Kromberku, povezati solkansko obvoznico z Lavričevo ulico in urediti zahodno vpadnico iz Rožne Doline v mesto.