Nekaj kvadratnih kilometrov našega naravnega gozdnega in hribovitega okolja hočete z razdiralnim državnim prostorskim načrtom (DPN Sb) s sprevrženim naslovom Park vetrnih elektrarn Senožeška brda spremeniti v ograjeno industrijsko cono. Gre za nesprejemljivo in škodljivo industrijsko postrojenje z več deset vetrnimi elektrarnami, z drastičnim posekom gozda, širokimi dovoznimi cestami za večdesettonske tovore izjemnih dimenzij (eno krilo vetrnice lahko meri več kot 70 metrov) po soteskah Senožeških brd, izravnave za izjemna dvigala z več kot 120 metrov višine in ne za kmetijske objekte, kot so čebelnjaki, kozolci in drugi kmetijski objekti.

Zakaj ne upoštevate volje ljudi, ki smo na referendumu v KS Senožeče odločno odklonili namere po razvrednotenju našega življenjskega okolja, ki bi bilo v škodo tudi našemu zdravju, podprl pa nas je tudi občinski svet?

Mar ne veste, da je prioriteta naše občine razvoj zelenega in trajnostnega turizma, ki nam omogoča veliko delovnih mest, kar je še posebej pomembno za našo mladino?

Mar ne veste, da imamo v neposredni bližini Park Škocjanske jame, dediščino Unesca, ki seže z vplivnim območjem Človek in biosfera (MAB) tudi v Senožeška brda?

Vse to območje je izjemen turistični produkt in destinacija ter svetovna promocija Krasa.

Zahtevamo, da takoj ustavite ta uničujoči načrt. Res ste prevzeli ta perverzen načrt od predhodnikov, vendar ste zdaj vi odgovorni za to, da ga zavrnete, saj ni z ničimer racionalnim utemeljen.

Mar ne veste, da evropska direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (OVE) ne zahteva vetrnih elektrarn, pač pa izbiro OVE prepušča državam? Še več, državam omogoča, da sofinancirajo OVE v drugih državah in se jim delež šteje v njihov odstotek OVE.

S tem lahko Slovenija ohrani svoje evropske prednosti v naravi ter uspe s turističnim razvojem. To je naša gospodarska priložnost, to je naša nafta. Mar ne veste, da turistične ankete obiskov Slovenije že vrsto let postavljajo na prvo mesto našo naravo, lepe in pestre krajine, čudovite poglede, ko se ti oko spočije in razvedri, ko lahko ubežiš iz industrijskega okolja, ko je podeželje pravo srce Slovenije?

Vi pa forsirate vetrne elektrarne. Zakaj?

Mar se ne počutite odgovornega tudi za metanje subvencij za OVE v veter oziroma bi jih nenavadno čudno radi poklonili nemškim proizvajalcem vetrnic in podpirali njihova delovna mesta? Ena vetrnica iz DPN Sb stane več kot tri milijone evrov. Nimate občutka, da bi šlo za veliko gospodarsko škodo? Mar ne veste, da lahko subvencije porabimo v Sloveniji za naša delovna mesta in proizvode?

Mar ne veste, da lahko vso elektriko iz vetrnih elektrarn prihranimo in s tem bistveno ceneje zvišamo odstotek OVE? Mar ne veste, da je vetrna elektrika izjemno draga, kar 95 evrov/MWh, medtem ko so borzne cene že okrog 30 evrov/MWh, cene naših hidroelektrarn pa še nižje?

In se ne čutite odgovornega za potencialno prelivanje ogromnih vsot javnega denarja v peščico rok zasebnikov, lastnikov vetrnic?

DPN Sb predvideva pokritje investicije v sedmih letih, pogodbe se sklepajo za 15 let. Osem let velikih dobičkov nekaterim na račun naše shirane družbe. Kako lahko ščitite vašo administracijo, ki prinaša uničenje?

Ali ste jih kdaj vprašali, koliko manj premoga ali plina so pokurile naše termoelektrarne zaradi delovanja dveh vetrnic v Sloveniji? Mar se v inženirstvu dela na pamet?

Mar ne veste, da DPN Sb grobo krši strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki daje v točki razvoj krajine prednost dolgoročni ohranitvi prostorskih kvalitet? Te pa so prvi pogoj za uspešen razvoj modernega, sonaravnega turizma, ki končno prinaša našemu podeželju odlične priložnosti za gospodarsko rast.

Mar ne veste, da DPN Sb grobo krši tudi energetski zakon, ki že v temeljnih načelih (7. člen) daje prednost povečanju energetske učinkovitosti in zmanjšanju rabe energije pred gradnjo novih elektrarn? V 3. členu pa upošteva načela trajnostnega razvoja. Uničenje primorskih krajin in turističnega razvoja pa to ni.

Mar vas niso informirali, da bi DPN Sb ogrozil zdravje prebivalstva, saj že obstoječa vetrna elektrarna pri Dolenji vasi škoduje zdravju (glavoboli, ovira spanje in drugo) bližnjih stanovalcev s svojim nizkofrekvenčnim in infrahrupom, za katerega je značilno, da prodre skozi zaprta okna in se v sobah še ojača z resonanco? Zahtevamo, da se to vetrno elektrarno takoj ustavi. Ali vam ni poznano, da zanjo ni zakonodaje, s prognozo 20 let življenjske dobe in prav toliko let trpljenja prebivalcev?

Kaj naj še storimo, da ustavimo to vetrnjaško norijo?

Diego Loredan, v imenu Civilne iniciative za

zaščito Senožeških brd, Laže