V eni najstarejših gostiln v samem srcu starega jedra Kranja, v Starem Mayrju, je okoli 30 sodelujočih trgovcev, podjetnikov in gostincev opozorilo, da mestno jedro ne privablja dovolj domačih in tujih obiskovalcev. Večne so dileme o načinu parkiranja, opozorili pa so tudi na zelo slabo obveščanje Kranjčank in Kranjčanov o ponudbi, parkirnem režimu. Moti jih tudi, ker je novi župan Boštjan Trilar ukinil prej dobro delujočo komisijo za mestno jedro in razvrednotil vlogo uradnice, ki je bila prej kot upravljalka mestnega središča dejanska vez tako z občino kot drugimi ustanovami.

Ceh kot odgovor

Milan Vasiljević Kogovšek, gostinec, ki je v svojem lokalu bar Terasa z izvirno ponudbo in prizadevanji za živahen Mohorjev klanec že opozoril nase, pravi, da je njegova pobuda za ustanovitev ceha gostincev in trgovcev usmerjena v to, da skupaj presežejo vse politične in druge razlike ter delujejo interesno. »Moti nas tudi odnos oblasti, ker nas pri spremembah parkirnega režima nihče nič ne vpraša. Zato si želimo delovati skupaj na različnih področjih – od izobraževanja do boljše ponudbe. Zakaj ne bi na primer ponudili kolesarske povezave starih mest Kamnika, Tržiča, Kranja, Škofje Loke?« sprašuje Kogovšek.

Navzoči so se strinjali, da je taka povezava dobra, in obenem poudarili, da je žalostno, da o možnostih parkiranja niti občani Kranja ne vedo dovolj, neobveščenost pa je seveda podlaga tudi za slabši obisk. Poudarili so, da so parkirišča ob vstopu v mesto polna, v mestu pa ni ljudi. Oziroma so: korejski gostje, ki samo prespijo v enem od mestnih hotelov, zjutraj okoli četrte ure hodijo po mestu in ga fotografirajo ter se potem odpeljejo...

Margareta Vovk Čalič, lastnica trgovine galerije Desetnica, je opozorila, da manjka stik z županom oziroma oblastjo. Ta je sicer pozdravil pobudo o združevanju v mestnem jedru, a že primer tržnice dokazuje, da predvolilnih obljub ni lahko uresničiti. Prav tržnica je namreč zaradi svoje založenosti in tudi prostorske, lastniške omejenosti ostala neizkoriščena priložnost. Borut Golob, pisatelj in eden od snovalcev centra kulturnih, ustvarjalnih in družabnih dejavnosti Hiša na koncu tunela je opozoril, da sosedje Avstrijci obdavčijo dodatno prazne poslovne prostore, ki jih je Kranj denimo poln.

Zbrani (večinoma mlajši) podjetniki, trgovci in gostinci so opozorili na probleme, ki se sicer ponavljajo že desetletja. Kranj pa je medtem postal na zunaj izredno lep in privlačen, vsebinsko pa še vedno bolj životari. Na sestanku ni bilo predstavnikov občine niti zavoda za turizem – prav povezovanje pri skupnih ciljih pa je bilo za prisotne ključno. Kot je dejal Aleksander Pavšlar, predsednik sveta krajevne skupnosti Center, okoli jedra ob velikih trgovskih centrih obstaja 3700 parkirnih prostorov, ki so brezplačni, in zato je parkirnina lahko še kako obremenilna za mestno jedro. Franc Benedik, podpredsednik sveta, pa je izpostavil potrebo, da ceh tudi uradno kot društvo zaživi, da bi na tak način bili ustrezen partner tako mestnim politikom kot vsem ustanovam.