Ker je bil zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj v občini Kamnik nazadnje objavljen pred več kot letom dni, novim prosilcem ni treba čakati na novi razpis, so povedali na občini Kamnik. Pojasnili so, da lahko novi prosilci vloge za občinsko neprofitno stanovanje oziroma pridobitev subvencije vložijo kar na občinski upravni organ. Če bo njihova vloga ugodno rešena, bodo morali vlogo za subvencijo tržne najemnine potem poslati še na center za socialno delo, ki bo preveril njihove dohodkovne in premoženjske cenzuse in izdal odločbo. Na podlagi te jim bo občina nakazovala tržno subvencijo mesečno.

Občina Kamnik v tem letu subvencionira tržno najemnino v povprečju 33 upravičencem mesečno, kar jih skupaj stane mesečno okrog 4200 evrov. Prav tako najemnino subvencionirajo še 51 neprofitnim najemnikom, kar jih mesečno stane v povprečju še 5962 evrov.

Novih stanovanj občina ne bo kupovala

Občina Kamnik ima v lasti 164 stanovanj in novih ne namerava kupovati, je pojasnila Janja Zorman Macura, vodja županovega urada. Na novem razpisu bodo prosilcem ponudili kvečjemu morebitno izpraznjena obstoječa stanovanja, je dodala in nadaljevala, da bo nov razpis objavljen, ko bodo dodeljena stanovanja vsem upravičencem s prednostnega seznama prejšnjega razpisa in bodo na voljo prosta stanovanja.

Zadnji javni razpis za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj so objavili v letu 2013. Na prednostno listo A je bilo takrat uvrščenih 74 prosilcev, na prednostno listo B pa šest prosilcev. Na seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine na listi B, sta bila uvrščena dva upravičenca, ki sta stanovanji že dobila. Na seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A, pa se je uvrstilo 18 upravičencev za neprofitna stanovanja, dodelili pa so jih že 14 upravičencem.

Med splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za neprofitna stanovanja, sodi državljanstvo in stalno bivališče v občini Kamnik, med drugim pa ne smejo biti lastniki ali solastniki drugih stanovanj, ki presegajo 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja. Tudi njihovi mesečni prihodki morajo biti v skladu z določili pravilnika.