Ministrstvo za delo je predstavilo belo knjigo o pokojninah, ki pomeni temelj za bodočo razpravo o novi pokojninski reformi. Ta naj bi bila uvedena po letu 2020.

Bela knjiga kot temeljni upokojitveni pogoj predvideva starost 67 let z dopolnjenimi 15 leti zavarovalne dobe, pri čemer bi izenačili način odmere za moške in ženske. Pokojninsko osnovo za izračun pokojnine bi podaljšali z veljavnih 24 na 34 zaporednih najugodnejših let, pravico do predčasne pokojnine bi črtali, ohranili pa bonuse za delo po dopolnitvi 40 let zavarovalne dobe.

Postopno, v obdobju desetih let, bi pri izračunavanju pokojnin uvedli tako imenovani točkovni sistem (ta upošteva celoten dohodek, od katerega so bili plačani prispevki, dohodek posameznika pa meri glede na povprečno plačo v državi). Ta sistem bi bil po oceni avtorjev bele knjige preglednejši, obenem pa naj bi imel pozitivne učinke tudi na novo odmerjene pokojnine prihodnjih generacij upokojencev. Povprečna nadomestitvena stopnja novih upokojencev (razmerje med prvo pokojnino in zadnjo plačo) naj bi znašala nekoliko več, kot bi v prihodnosti znašala po veljavni zakonodaji.

Z novo pokojninsko reformo se odhodki za pokojnine v prihodnjih 40 letih v primerjavi z zdaj veljavno zakonodajo po oceni avtorjev bele knjige ne bi bistveno povečevali, na dolgi rok pa bi glede na izbrani scenarij zagotavljali prihranek v višini od 2,5 do 3 odstotne točke BDP.

Predlagani upokojitveni pogoji

MDDSZ

PODATKI

Prva varianta

Druga varianta

Tretja varianta

(edina varianta, ki

dolgoročno zagotavlja

večje število zavarovancev

kot upokojencev)

UPOKOJITVENA STAROST

 

UPOKOJITVENA STAROST

 

UPOKOJITVENA STAROST

 

65 let in 45 let

zavarovalne dobe

63 let in 42 let

zavarovalne dobe

63 let in 45 let

zavarovalne dobe

67 let in 15 let

zavarovalne dobe

65 let in 35 let

zavarovalne dobe

65 let in 40 let

zavarovalne dobe

67 let in 15 let

zavarovalne dobe

67 let in 15 let

zavarovalne dobe

67 let in 15 let

zavarovalne dobe

(vse variante s prehodnimi obdobji)

 

Prihodnje generacije naj bi se v prvih desetih letih po reformi v povprečju upokojevale pri 63 do 64 letih,

deset let kasneje pri starosti med 64 ter 66 leti, leta 2060 pa med 65 in 67 leti.