Medtem ko Direkcija RS za infrastrukturo že širi Dolenjsko cesto od ljubljanskega Rudnika do Lavrice v zoženo štiripasovnico, so krajani Lavrice odločeni, da zaustavijo vsaj širitev daljšega, skoraj štirikilometrskega odseka proti Škofljici. Na zboru krajanov so sprejeli sklep, da bodo tudi morebitno gradnjo škofljiške obvoznice podprli le ob zagotovilu, da do širitve Dolenjske ceste od Lavrice do Škofljice ne bo prišlo.

Predsednik krajevne skupnosti Lavrica Bojan Božič je povedal, da krajani odločno nasprotujejo načrtovani preureditvi Dolenjske ceste v štiripasovnico na račun zmanjšanja ali celo prestavitve kolesarskih površin in površin za pešce. »Krajanom bi bila zaradi tega onemogočena mobilnost do njihovih domov brez osebnega avtomobila. Podaljšali bi se tudi časi na prehodih za pešce. Zaradi širšega cestišča bi bil prehod ceste bistveno nevarnejši, še posebno za najranljivejše – starejše in otroke. Predlagana rešitev ne upošteva dejstva, da Dolenjsko cesto lokalno prebivalstvo uporablja tudi za dnevne opravke,« je poudaril Božič, ki si tudi ne zna predstavljati, kako naj bi cesto sploh razširili, saj »imamo na Lavrici objekte, ki so že zdaj od ceste oddaljeni le pol metra.«

Krajani Lavrice hkrati ne verjamejo, da bi povečanje pretočnosti osebnega prometa na eni točki odpravilo prometne težave, ki ob jutranji in popoldanski konici nastanejo kot posledica potovanj dnevnih migrantov.

Po mnenju Božiča bo marsikaj rešil že polni avtocestni priključek Šmarje - Sap, ki naj bi ga Dars začel graditi prihodnji mesec. Zato je pozval župana občine Škofljica Ivana Jordana, ki je bil prav tako prisoten na zboru krajanov, naj namesto zastopanja interesov 13 občin iz vse regije raje zastopa svojo.

Župan je povedal, da želi le večjo pretočnost ceste, ker zaradi enega ozkega grla trpi vsa regija. »Poleg tega zahtevam še možnost vključevanja lokalnega prebivalstva na cesto in varno prehajanje otrok čeznjo. Kako bodo na direkciji za infrastrukturo tem pogojem zadostili, je njihov problem. V stroko se ne bom vtikal,« je bil odrezav Jordan. val