V polno ceno vrtca, ki bi jo starši plačevali brez olajšav in mestnih popustov, so všteti tudi stroški plač, zato se zaradi sprostitve napredovanj v plačne razrede v vzgoji in izobraževanju poraja vprašanje o podražitvi cen vrtcev. V ljubljanskih javnih vrtcih te veljajo že od 1. avgusta 2012, in ker bo zdaj poleg vsakoletne rasti stroškov zrasla še masa za plače, je že jasno, da se bodo cene vrtcev spremenile. »Ocenjujemo, da bi morala nova cena veljati z novim šolskim letom, vendar je še prenagljeno podati kakršne koli ocene, kaj bi to pomenilo za starše,« pravi Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za vzgojo in izobraževanje. Na tem oddelku so skladno s pravilnikom o oblikovanju cen programov konec leta že opravili obsežno analizo stroškov v vrtcih. Ta bo podlaga za nove izračune cen, na katere pričakujejo, da bo pozitivno vplivalo vsaj dejstvo, da so energetsko sanirali 17 objektov vrtcev in znižali cene električne energije.

Petmilijonsko povečanje v osmih letih

Kot pojasnjuje Fabčičeva, trenutno veljavne cene ljubljanskih vrtcev temeljijo na stroških dela iz leta 2007. Ob zadnji spremembi cen leta 2012 so zgolj prevrednotili sredstva za materialne stroške s 44 na 55 evrov na mesec na otroka. To povišanje se staršem na položnicah ni poznalo. Od takrat pa cen programov v ljubljanskih vrtcih niso več določali oziroma usklajevali z rastjo stroškov. »Že iz tega izhaja, da cene v vrtcih ne pokrivajo celotne razlike do polne cene programa, ki jo krije Mestna občina Ljubljana iz svojega proračuna,« pove Fabčičeva kot predstavnica občine, katere cilj je, da starši z mestnimi popusti poravnajo približno 25 odstotkov stroškov v vrtcih.

V osmih letih, odkar niso v izračunu spremenili plač zaposlenih, je letna razlika med leta 2012 določenimi stroški in dejanskimi stroški zrasla na 3,5 milijona evrov, letos pa bo zaradi izplačila napredovanj znašala od 4,5 do pet milijonov evrov. »V povprečju to pomeni 31 evrov na otroka, ki jih trenutno zagotavlja občina,« navaja Fabčičeva. Ker ti stroški niso formalno vključeni v cene programov, jih staršem še ne morejo zaračunati, toda v prihodnje ocenjujejo, da celotnih dodatnih stroškov ne bodo mogli več pokriti zgolj iz mestnega proračuna. Ne razkrivajo pa še, koliko od teh 31 evrov bodo krili starši. Vsekakor bo to odvisno tudi od tega, v kateri plačni razred se bodo uvrstili. »Če bi upoštevali izračun centrov za socialno delo brez mestnih popustov, odsotnosti in rezervacij ob realni lastni ceni programov v vrtcih, bi morali starši plačati 40 odstotkov cene,« poudarja Fabčičeva.

Pri starejših več prostih mest kot vlog

Marca so starši v ljubljanske javne vrtce oddali 3236 vlog za sprejem otrok iz prvega starostnega obdobja, medtem ko so ti razpisali 2310 prostih mest. Razlika med željami in zmogljivostmi je tako precejšnja in po letih upadanja celo večja kot lani, vendar, tako kot že nekaj let, bo znova v javnih vrtcih dovolj prostora za »prave« Ljubljančane. Torej za 2114 otrok iz družin, v katerih imata oba ali vsaj eden od staršev skupaj z otrokom v Ljubljani stalno bivališče od 1. januarja 2015.

»Ocenjujemo, da bomo že v prvem krogu sprejeli vse ljubljanske otroke z vsemi pogoji in več kot 131 točkami, z veliko verjetnostjo pa tudi otroke, ki nimajo stalnosti prebivališča v Mestni občini Ljubljana. V posameznih vrtcih lahko tudi otroke, kjer je le eden od staršev Ljubljančan,« pojasnjuje vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in dodaja, da bo sprejem kot vedno odvisen tudi od prostih mest v posameznem vrtcu. Vloge je oddalo 744 staršev, ki niso dovolj dolgo prijavljeni v Ljubljani ali pa ima tukaj stalno bivališče samo eden od staršev, 378 vlog pa so oddali starši iz drugih občin in tujci.

Povabila k podpisu pogodbe bodo začeli vrtci pošiljati po 13. maju, konec maja pa se bodo posamezni čakalni seznami vrtcev združili v enotni centralni čakalni seznam. Za drugo starostno obdobje ga sploh ne bo, ker so razpisali 741 prostih mest, vlog pa je prispelo le 664, za prvo starostno obdobje pa se bo lahko hitro skrajšal zaradi preoblikovanja skupin in odpovedi ponujenih mest. Lani so jih prejeli okoli 300, kar je skoraj za polovico več kot leto prej. Natančno število prostih mest v vrtcih bo tudi znano šele po podpisu pogodb s starši oziroma junija, ko bodo komisije v osnovnih šolah odločale o odložitvi šolanja šoloobveznih otrok.