Na drugi strani se končuje še ena prevzemna zgodba. Heineken je na skupščini Pivovarne Union in Pivovarne Laško izglasoval umik delnic PILR z Ljubljanske borze in iztis malih delničarjev. Posledično bodo tisti delničarji Laškega, ki niso sprejeli prevzemne ponudbe, dobili enako denarno odpravnino, kot jo je ponudil Heineken v prevzemni ponudbi. Mali delničarji so na skupščini poizkušali še z nasprotnim predlogom o delitvi dobička. Želeli so še zadnjo dividendo in izplačilo minulega dobička, česar pa večinski lastnik ni sprejel. Zanimivo je tudi dogajanje v Savi Re. Družba pospešeno kupuje lastne delnice in se očitno brani pred morebitnim prevzemom hrvaškega Adrisa. Pred nekaj tedni je namreč kupec, ki se skriva za hrvaškimi fiduciarnimi računi, dokupil več kot 4 odstotke deleža v Savi Re – posledično se je delež tujih lastnikov v kapitalu družbe povečal na skoraj 34 odstotkov. Tako ima Sava Re po sklepu skupščine možnost za povečanje deleža lastnih delnic do zakonskega praga 10 odstotkov kapitala. Zato izvajajo nakupe lastnih delnic na Ljubljanski borzi, dodatno pa so pred dnevi obvestili lastnike delnic, da so pripravljeni odkupiti tudi delnice zunaj organiziranega trga z zbiranjem zavezujočih ponudb. Delnice bodo kupovali znotraj določenega cenovnega razpona (vendar po enotni ceni za vse), ki bo morda nižji ali višji od trenutnega tečaja na borzi in bo končno znan 18. aprila.