Na sistematskih pregledih otrok in šolarjev v zdravstvenih domovih ugotovijo marsikatero težavo, ki jo starši težko opazijo. A ker sistematski pregledi niso obvezni, s starostjo otroka (z nekaterimi izjemami) narašča tudi verjetnost, da ga starši na pregled ne bodo pripeljali.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje starši v veliki večini na pregled pripeljejo otroka ob prvem mesecu starosti, pred vstopom v osnovno šolo so sistematsko pregledani štirje od petih, v tretjem razredu trije od štirih, v tretjem letniku srednje šole pa le še dva od treh otrok oziroma mladostnikov. Statistiko bržkone kroji tudi nedorečen sistem, kdo naj šolske otroke vozi na sistematske preglede: učitelji ali starši. Ker je odločitev prepuščena šolam, se tako dogaja, da jih ponekod vozijo učitelji, drugje starši, ponekod staršem prihajajo naproti tako, da jim sistematske preglede prepuščajo zgolj takrat, ko so ti združeni z obveznim cepljenjem.

Direktor Zdravstvenega doma Ravne Stanislav Pušnik je pojasnil, da so se v nasprotju z nekaterimi drugimi kraji po Sloveniji doslej srečali le s posamičnimi starši, ki odklanjajo sistematske preglede. Sogovornik, ki vodi odbor za osnovno varstvo pri Združenju zdravstvenih zavodov, pa meni, da gre vzrok za opuščanje sistematskih pregledov iskati tudi v nekaterih šolah, ki vodenje otrok na sistematske preglede prepuščajo staršem: »Marsikdo v današnjem času težko kar odide iz službe, da bi otroka peljal na pregled.«

Ravnatelj osnovne šole Dol pri Ljubljani in predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol Slovenije Gregor Pečan pritrjuje, da so prakse šol na tem področju prav zaradi neurejenega sistema zelo različne. Pravi sicer, da bi bilo za šole najbolj idealno, če bi za sistematske preglede poskrbeli starši, a da ima zgodba vsekakor več plati. Na eni strani ugotavljajo, da je spremstvo učiteljic sporno s stališča varovanja osebnih podatkov in da se pri takšni »skupinski« izvedbi pregleda lahko nekateri učenci zelo nelagodno počutijo. Na drugi strani pa s prepustitvijo sistematskih pregledov zgolj staršem odpirajo večjo možnost, da se posamezne skupine sistematskih pregledov ne bi udeleževale.

Strah pred cepljenjem?

Marjana Stanko Flakus, ki v mariborskem zdravstvenem domu vodi službo za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, pojasnjuje, da morajo pri njih na sistematske preglede do 6. razreda osnovne šole otroke k njim pripeljati starši. Tako se lahko z njimi pogovorijo o otrokovem zdravju. Če jim datum in ura ne ustrezata, se lahko dogovorijo za drugega. Ko otroka s starši ni na sistematski pregled, vabilo pošljejo znova. Stanko-Flakusova zato ocenjuje, da starši, ki otroka ne pripeljejo na pregled, tako ne ravnajo zaradi pomanjkanja časa. V večini primerov gre po njihovih izkušnjah za starše, ki hkrati zavračajo cepljenje.

Zdravstvo: Pregledi so koristni

Na sistematskih pregledih šolarjev v zdravstvenih domovih ugotovijo marsikatero težavo, ki jo starši težko opazijo. »Otrok, še zlasti če je še majhen, pogosto ne pove, da slabše vidi. Bistveno več kot pred leti je tudi anomalij hrbtenice in lokomotornega aparata, saj se otroci manj gibljejo in več sedijo,« opaža Stanko-Flakusova. Brez ukrepanja se lahko v teh primerih razvijejo deformacije hrbtenice, ki jih je bistveno težje zdraviti in včasih zahtevajo operacijo že v najstniških letih, je pojasnila. Redkeje odkrivajo tudi visok krvni tlak, ki je lahko za otroka nevaren, ali srčne šume.

Pušnik meni, da bi bilo ob močnem upadu deleža otrok, ki so sistematsko pregledani, treba dolgoročno razmisliti tudi o možnosti, da bi (da ne bi bili nekateri otroci povsem spregledani) uvedli obvezne preglede pred vstopom v vrtec. »Poleg tega bo treba morda na novo premisliti tudi, kako bi pokazali dobrobiti teh pregledov, da jih ljudje ne bi videli kot nadlego,« razmišlja direktor ravenskega zdravstvenega doma.

Z vprašanji o morebitnih spremembah na področju sistematskih pregledov smo se obrnili tudi na ministrstvo za zdravje. Odgovore pričakujemo v prihodnjih dneh.

Delež otrok, ki so opravili sistematski pregled, v letu 2014

NIJZ, Zbirka podatkov Zunajbolnišnična zdravstvena statistika (ZUBSTAT)

PODATKI

delež sistematsko

pregledanih (v %)

96,3

96,2

82,0

1 mesec

pred vstopom

v osnovno šolo

osmi razred OŠ

starost

73,7

93,2

77,4

prvi letnik SŠ

18 mesecev

tretji razred OŠ

93,1

65,0

91,8

tretji letnik SŠ

tri leta

šesti razred OŠ