Imenovanje nove direktorice brežiške bolnišnice Nataše Avšič Bogovič, ki sicer še čaka na soglasje vlade, dviga prah med zaposlenimi. Prejeli smo pismo, v katerem »predstavniki večine zaposlenih« tokrat opozarjajo na po njihovem mnenju neprimerno ravnanje Franca Simoniška, predstavnika zaposlenih v svetu zavoda, ki naj bi glasoval v nasprotju z dogovorom. Z zbiranjem podpisov zdaj želijo »predstavniki reprezentativnih sindikatov in delavska zaupnica« doseči njegov odpoklic. V dveh dneh so zbrali 169 podpisov od skupno 299 zaposlenih, kar po njihovem mnenju izraža voljo zaposlenih za razpis novih volitev predstavnika v svet zavoda. Zanimivo pa je, da ne predstavniki sindikatov ne delavska zaupnica zadeve ne želijo komentirati, kot tudi ne dosedanji direktor Dražen Levojević, ki mu mandat sicer poteče 19. maja.

»Neposlušen« predstavnik zaposlenih

Kot so zapisali, so se pred sejo sveta zavoda, ki je bila konec marca, med drugim dogovorili, da Simonišek pri glasovanju podpre Levojevića. »Kljub jasnim usmeritvam je naš predstavnik delavcev v svetu zavoda iz nam neznanih in nepojasnjenih razlogov glasoval proti dosedanjemu direktorju oziroma za kandidatko Natašo Avšič Bogovič in je omogočil njeno izvolitev.« Odločil je namreč en sam glas. Čeprav so bili kandidati štirje, sta si glasove razdelila zgolj Levojević, za katerega so glasovali trije, in Avšič-Bogovičeva, ki je dobila štiri glasove. »S tem je izrabil naše zaupanje in na izbirni postopek vrgel senco dvoma o legitimnosti izbire,« so še zapisali.

»Upam si trditi, da je vsak član presojal v skladu s tistim, kar meni, da je najbolje za bolnišnico,« pa je povedala predsednica sveta zavoda Danica Božič. »Odločitev res ni bila enostavna, kar potrjuje tudi sam izid. Slišala sem tudi, da se podpisujejo nekakšne peticije proti imenovanju izbrane kandidatke, toda o izbiri ne odločajo zaposleni. Sicer pa je bil tudi gospod Levojević pred osmimi leti nepoznan. Ljudje se pač bojijo sprememb.« Božičeva je ena od štirih predstavnic ustanovitelja, torej države, v svetu zavoda. Vlada je sicer vse štiri predstavnike zamenjala novembra lani, sredi štiriletnega mandata, ki svetu zavoda poteče leta 2018.

Sindikalisti ne komentirajo

Mnenje, da gre za politično imenovanje, je večkrat javno izrazil brežiški župan Ivan Molan in med drugim dejal, da aktualna vlada oziroma SMC s to izvolitvijo prevzema tudi odgovornost za nadaljnji razvoj bolnišnice. Predstavniki sindikatov ne dajejo izjav, dokler zadeva ne bo zaključena, ker da želijo »zaščititi interese zaposlenih«, kot je dejala Renata Starčevič, predsednica sindikata delavcev zdravstvene nege v brežiški bolnišnici. Tudi delavska zaupnica Lidija Kos o zadevi ni želela govoriti, medtem ko nam Simoniška ni uspelo priklicati za komentar.

Kot smo poročali, je izbrana kandidatka Avšič-Bogovičeva, sicer hči nekdanjega brežiškega župana in poslanca LDS, pokojnega Jožeta Avšiča, nazadnje delala kot inšpektorica na brežiškem tržnem inšpektoratu. Ob izvolitvi je med drugim dejala, da bo nadaljevala dosedanjo usmeritev bolnišnice in da potrebe po nekih drastičnih spremembah ne vidi, je pa opozorila na kadrovsko podhranjenost bolnišnice.