Ker ta dokument ne vsebuje natančnih zapovedi in prepovedi, bo treba seveda vsebino tega dokumenta najprej osvojiti. Mnogi bodo pogrešali formalizem in dogmatizem, ki pa sta bila in sta še za Cerkev razdiralna. Kar zadeva prejemanje zakramentov (svetega obhajila), morajo pastirji, kot rečeno, presojati v vsakem primeru posebej. To morajo početi modro in občutljivo za stiske ljudi. To pa ne pomeni, da bodo lahko duhovniki zakrament dali kar vsakemu, ki ga bo zahteval, ker bo tako neki obred lepši, ker bo za vernika tako udobnejše ali ker se bo lahko ponašal z zakramentom. Zakramente moramo spoštovati, zato ne smemo dopustiti, da jih kdo izrablja.