Pacientke, ki obiskujejo kamniško ginekološko ambulanto dr. Helene Istenič na Ljubljanski cesti, že več mesecev vznemirja napoved, da naj bi se zdravnica, ki ima opredeljenih okrog 6000 pacientk, še letos upokojila. Vprašanji, kako bodo ukrepali in kdaj bodo dobili novo ginekologinjo, je zato marsikatera naslovila tudi na občino, kjer pa so vprašanje že pred časom preusmerili na ministrstvo za zdravje. To je namreč zdravnici že leta 1994 podelilo koncesijo za opravljanje dejavnosti za nedoločen čas in so menili, da je za to v njihovi pristojnosti tudi prenehanje opravljanja dejavnosti.

»Želim, da bi oskrba pacientk, ki obiskujejo ambulanto, ostala na takšni ravni kot doslej in da bi zamenjava ginekologinje minila brez pretresov,« je jasna specialistka ginekologije in porodništva Helena Istenič, ki prav zato že celo leto odlaša z upokojitvijo. Poskrbela je tudi že za zamenjavo in ginekologinjo, ki bi želela nadaljevati njeno delo, predstavila tudi na občini, kjer je, kot pravi, pripravljenost za čimprejšnjo ustrezno rešitev zelo velika. Na ministrstvu za zdravje za zdaj tako velikega razumevanja ni čutiti, a se dogovarjajo. Zato upa, da se ji bo uspelo upokojiti še letos, in dodaja, da je veliko njenih pacientk že lani podpisalo izjave, da želijo, da se ambulanta ohrani.

Čakajo uradni dopis

»Glede na to, da ima koncesionarka sklenjeno koncesijsko pogodbo z ministrstvom za zdravje, je pristojne že obvestila o upokojitvi,« nam je na vprašanje, kako bodo ukrepali, odgovorila Janja Zorman Macura, vodja županovega kabineta z občine Kamnik. Dodala je, da pričakujejo, da bodo od ministrstva naslednji teden prejeli tudi uradni dopis o prenehanju koncesije. Ta pa naj bi bil osnova za začetek postopkov javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije na področju ginekologije v Kamniku.

»Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine ali mesta v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice,« pa so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Dodali so, da sodi reproduktivno zdravstveno varstvo – dispanzer za žene – v sklop primarne zdravstvene ravni in je zato razpis in objava razpisa v skladu z zakonom o javnem zasebnem partnerstvu v pristojnosti občine.

Ginekologinja in pol

V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca trenutno delata v dispanzerju za ženske dve specialistki ginekologije in porodništva oziroma ena in pol, saj jim je ministrstvo pred dobrim letom odobrilo le polovično dodatno pomoč. Dr. , ki dela s polnim delovnim časom in ima opredeljenih okoli 5600 pacientk, je povedala, da število pacientk ves čas nekoliko niha, saj sodita občini Kamnik in Komenda med občini z velikim priseljevanjem. Meni, da bodo z novo polovično pomočjo v zdravstvenem domu in če bo upokojeno ginekologinjo takoj nadomestila nova, delo zmogli. Zadnje leto je bilo nekaj težav predvsem zato, ker jim je ministrstvo odobrilo zgolj polovično dodatno pomoč, kar pa je veliko težje zapolniti kot zaposlitev s polnim delovnim časom, pa je povedala diplomirana babica , ki v dispanzerju v zdravstvenem domu dela pri obeh ginekologinjah.