»Direktorju Splošne bolnišnice Jesenice Janezu Poklukarju je s svojim vodenjem skupaj s svojo ekipo uspelo narediti preobrat v poslovanju bolnišnice. Skupaj s sodelavci je dosegel rezultate, ki bi jih mnogi imeli za sanjske,« je o dobrem poslovanju jeseniške bolnišnice dejal predsednik sveta zavoda Dušan Krajnik. Poklukarjeva ekipa je lani v celoti dosegla načrt dela, ki si ga je zastavila, prav tako finančni načrt, izračuni prihodkov in odhodkov pa so po skoraj šestih letih negativnih rezultatov za lani končno pokazali pozitivnega. »Leto smo končali s pozitivnim rezultatom v višini 230.000 evrov,« je dejal Krajnik. Presežek prihodkov nad odhodki so v celoti namenili pokrivanju izgube, ki se je nabrala v preteklih letih in znaša 4,5 milijona evrov.

»Želimo si, da Slovenci ne bi poznali Jesenic samo po hokeju, ampak tudi po bolnici, ki želi postati prvakinja na svojem področju,« je dejal direktor bolnišnice Janez Poklukar, dr. med. Prihodki bolnišnice so se v lani povečali za skoraj štiri odstotke v primerjavi z letom pred tem in so znašali 32,53 milijona evrov, celotni odhodki pa so se povečali za 2,1 odstotka in so znašali 32,3 milijona evrov.

Bolniki vse prej domov in v službo

»A kakovosti bolnišnice ne smemo gledati samo skozi številke,« opozarja Poklukar. Pomemben kazalec je tudi ležalna doba, ki se je v zadnjem letu na vseh oddelkih znižala, kar po besedah direktorja pomembno vpliva na manjšo porabo javnega denarja, namenjenega zdravstvu. Tudi operacij se na Jesenicah lotevajo na sodobne načine, ki skrajšujejo okrevanje bolnikov tako v bolnišnici kot v bolniškem staležu. A te operacije so dražje in zahtevnejše, čemur pa prilivi iz zdravstvene zavarovalnice ne sledijo.

Medtem ko je Gorenjska po številu bolnikov tretja največja regija v Sloveniji, je po prilivih iz zavoda za zdravstveno zavarovanje po Poklukarjevih besedah na predzadnjem, devetem mestu. Tudi čakalne dobe za večino operacij so zaradi vse več bolnikov nekoliko daljše kot predlani.

Brez finančne pomoči pri načrtih ne bo šlo

Eno letošnjih novosti obiskovalci jeseniške bolnišnice lahko že opazijo – po novem za varnost skrbi varnostna služba. Letos naj bi prenovili tudi skladišče, v katerem je med prenovo glavne kuhinje lani gostovala začasna. Nad vratarnico bodo uredili novo ginekološko ambulanto, delovati bo začel nov podatkovni center, prenovili bodo telefonijo, bolnišnični radiološki sistem ter uredili cevno pošto. »Ugotovili smo, da so tri sestre ves dan v laboratorij prenašale kri. Tega jim s cevno pošto, kakršno imamo v urgentnem centru, ne bo več treba početi in se bodo lahko posvetile bolnikom,« je poudaril Poklukar. Za čiščenje, ki je v preteklosti dvignilo mnogo prahu, pa po novem skrbi podjetje Aktiva.

Letošnje načrte bolnišnice, za katere pričakujejo tudi evropska sredstva in sofinanciranje ministrstva, bo še ta mesec potrdil svet zavoda. Izdatno pomoč ministrstva in evropskih sredstev pa so imeli na Jesenicah tudi lani, ko so zgradili in odprli nov urgentni center, prizidek za endoskopijo in sprejemno pisarno, prenovili so centralno kuhinjo in zgradili požarne stopnice ob ambulantni stavbi.

Ni denarja za nagrade, zaposleni vse manj zadovoljni

Kljub dobrim poslovnim rezultatom pa Krajnik opozarja na manj razveseljive rezultate meritve klime in kulture med zaposlenimi. A to je po njegovem za čas zategovanja pasov in turbulentnega obdobja med gradnjo novega urgentnega centra razumljivo. »Ob vsem tem ne morejo biti vsi zadovoljni,« je dejal in dodal, da po »vseh okostnjakih, ki so popadali iz omar« v zvezi s poslovanjem in ravnanjem nekdanjega vodstva, v prihodnje pričakuje tudi pozitivne spremembe v razpoloženju zaposlenih.

Denarja, da bi zaposlene, ki delajo dobro, nagradili, v bolnišnici nimajo, zato se jim za to zahvalijo s priznanji in druženji. Zgolj ustne in pisne pohvale, ne pa tudi denarne nagrade, pa bo po besedah Krajnika za dobro delo deležno tudi vodstvo Splošne bolnišnice Jesenice.