Ključne dokaze, zaradi katerih je moral na zatožno klop sesti tudi nekdanji predsednik uprave Elektra Maribor Andrej Kosmačin, so kriminalisti nacionalnega preiskovalnega urada odkrili po naključju. Januarja 2011 so zbirali informacije in obvestila o tem, ali se dogaja korupcija v ozadju izgradnje nove stavbe mariborske medicinske fakultete. V tej preiskavi so tajno posneli več sumljivih pogovorov, v katerih se je omenjalo podjetnika Gregorja Jagra, nekdanjega občinskega svetnika in tedaj prvega moža mariborskega odbora stranke Zares.

Jagru obljubljal polovico zaslužka

Osmega junija 2011 so kriminalisti izpeljali odmevno sklepno akcijo, v kateri je sodelovalo 98 policistov, ki so opravili 27 hišnih preiskav. V pridržanju se je znašla osmerica, tožilstvo pa je kasneje spisalo obtožnico zoper sedem oseb. Po prepričanju obtožbe, ki jo zastopa Luka Moljk iz specializiranega tožilstva, naj bi Jager s svojim vplivom na Andreja Kosmačina dosegel, da je Elektro Maribor podaljšal in ustrezno prilagodil razpis za gradnjo 110-kilovoltnega kablovoda med Koroškimi vrati in razdelilno transformatorsko postajo v Pekrah. Na razpisu naj bi posel dobil samostojni podjetnik Ramadan Ukaj, ki bi kot podizvajalca izbral zidarstvo Feriza Kokollarija. Slednji je v enem izmed prestreženih pogovorov Jagru obljubil polovico od posla, ki pa zaradi pravočasnega posredovanja nadzornega sveta Elektra Maribor ni bil nikoli udejanjen.

Štirje obdolženci so sklenili sporazum s tožilstvom in so na nedavno opravljenih predobravnavnih narokih priznali krivdo. Kokollari bo moral zaradi nedovoljenega dajanja daril plačati 40.000 evrov kazni, Iztok Petrovič, ki je še vedno zaposlen v vodstvu Elektra Maribor, pa bo plačal 9000 evrov kazni, ker je od Kokollarija sprejel obljubo nedovoljene nagrade (denarja ni nikoli prejel). Matjaž Kosmačin, nekdanji pomočnik izvršnega direktorja Elektra Maribor za distribucijo, je priznal, da je skupaj z bratom Andrejem, Petrovičem in Danijelo Homec vplival na predsednika strokovne komisije zato, da je ta spremenil pogoje javnega naročila. Na podlagi dogovora s tožilcem Moljkom je mariborska okrožna sodnica Danila Dobčnik Šošterič obsodila Petroviča na plačilo 19.000 evrov kazni.

Simona Pec bo morala plačati 4500 evrov, ker je pomagala Kokollariju pri nedovoljenem dajanju daril. In sicer je z referentko Danijelo Homec pripravila Ukajevo ponudbo s petimi različicami končne cene. Pri odpiranju ponudb je Homčeva pisala zapisnik in odpirala prejete kuverte. Odprla in prebrala je le najcenejšo Ukajevo ponudbo. Obdolženka se ni udeležila včerajšnjega predobravnavanega naroka, zato jo bo sodišče vabilo znova.

Jager in 47-letni Kosmačin sta odločno zanikala tožilske očitke. Jagrov zagovornik je včeraj predlagal sodnici, da naj iz sodnega spisa izloči vse posnetke prisluškovanj telefonskim pogovorom. »Niso obstajali zakonski pogoji za odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov, zato so dokazi nedovoljeni in nezakoniti,« je dejal advokat. Po njegovem prepričanju naj bi bilo sporno med drugim to, da so kriminalisti 55-letnemu Jagru začeli prisluškovati zaradi suma storitve drugih dejanj v zadevi o medicinski fakulteti, ki pa so se kasneje izkazali kot neutemeljeni. Tožilec Moljk je odvrnil, da je višje sodišče že potrdilo zakonitost pridobitve teh dokazov, zato je sodnici predlagal, da naj ne ugodi predlogu obrambe. Dobčnik-Šošteričeva bo svojo odločitev strankam sporočila na nadaljevanju predobravnavnega naroka.